สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ทดสอบใช้งานรถดับเพลิงชนิดหอน้ำขนาด100ฟุต

⠀⠀⠀วันที่​ 19​ สิงหาคม​ 2563​ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ภายใต้การบริหารงานของนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ทำการฝึกทดลองการใช้งานรถดับเพลิงหอน้ำดับเพลิงกู้ภัย ขนาด100ฟุต ที่รับโอนจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท กรุงเทพมหานคร ให้กับพนักงาน จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร ให้เกิดทักษะและความชำนาญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดับเพลิงและกู้ภัย ในอาคารสูง ผลการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ และจะได้ทำการฝึกฝนการใช้รถดับเพลิงชนิดหอน้ำดับเพลิงและกู้ภัย อย่างต่อเนื่องต่อไป

⠀⠀⠀ทั้งนี้ในโอกาสต่อไปจะได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม และซ้อมการดับเพลิงและกู้ภัยอาคารสูง กับหน่วยงานราชการต่างๆเช่นโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานประกอบการต่างๆ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ที่มีตึกอาคารสูง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงาน เจ้าหน้าที่สถานประกอบการต่างๆนั้น เกิดทักษะและความชำนาญในการดับเพลิงและกู้ภัย ในอาคารสูง มากยิ่งขึ้น…

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน