สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – รองเจ้าคณะภาค10ประชุมคณะสงฆ์ตามมติมหาเถรสมาคมฯ

          วันที่ 1 สิงหาคม 2562 พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่แทน พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 เปิดและปิด การประชุมตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143 / 2546 ครั้งที่ 2 / 2562 ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เลขานุการ คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 10 สังกัดคณะสงฆ์หนตะวันออก ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานราชการ ณ วัดคำแสนสุข(ป่าหนองจำปา)ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร…


อภิชาติ สายชมภู – วิเศษ ใวยวัฒน์ – ภาพ/ข่าว

ทีมข่าวเบาะแสนิวส์นิคมคำสร้อย– ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์