จ.มุกดาหาร เตรียมจัดงานวันดินโลก ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” Keep soil alive, protect soil biodiversity

⠀⠀⠀วันที่ 26 พ.ย. 63 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดงานวันดินโลก พ.ศ.2563 จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้มีคำสั่งที่ 4984/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันดินโลก พ.ศ. 2563 จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และมีกำหนดจัดงานวันดินโลก ของจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อ “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” Keep soil alive, protect soil biodiversity ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากำหนดการ กิจกรรมในงาน แนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เกษตรกรเข้าร่วมงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และการเข้าร่วมเสวนาวันดินโลก จังหวัดมุกดาหาร ในหัวข้อ “ดินและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ กับความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร”

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว วิเศษ ใวยวัฒน์ (ช.น้อย)สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ประสาน

คณะนักดนตรีไทย”อังกะลุง”(ราชพฤกษ์ดินแดง)กทม.เยือนเเหล่งท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานดนตรีและวัฒนธรรมระหว่างภาค

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะนักแสดงดนตรีไทย “อังกะลุง” (ราชพฤกษ์ดินแดง) กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธไมตรี พร้อมทั้งเป็นการเรียนรู้งานดนตรี และวัฒนธรรมระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน อีกทั้งเป็นการมุ่งสู่มิตรภาพมากกว่าความเป็นเลิศทางดนตรี โดยมี นางสาววัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการ เเละนางวิไลวรรณ เตียวตระกูล ประธานชุมชนนิคมเข้มเเข็ง พร้อมสมาชิกให้การต้อนรับ ณ บริเวณสวนสาธารณะชุมชนคนบ้านเดช ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เสร็จงานคณะนักแสดงดนตรีไทย”อังกะลุง”ได้เข้าพักที่ Cr การ์เด้นท์ อ่างห้วยขี้เหล็ก ซึ่งเป็นสถานที่พักที่ติดกับจุดชมวิวรอบอ่างขี้เหล็ก ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของชาวอำเภอนิคมคำสร้อย

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

อภิชาติ สายชมภู,วิเศษ ใวยวัฒน์/ภาพข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน

ประธานใหญ่ องค์การสืบสวนการทุจริต FIO พาคณะกรรมการภาคตะวันตก ลงสำรวจถนน (แม่น้ำในฤดูฝน)

“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งสุดท้ายของฐานราก”
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

⠀⠀⠀นายกุญช์ชาญ นิ่มนวล รอง ผอ. FIO จังหวัดราชบุรี ได้พา ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหาร องค์การสืบสวนการทุจริต และคณะกรรมการ ภาคตะวันตก ลงพื้นที่ดูถนนตามการร้องทุกข์ของชาวบ้าน หมู่ที่ 3 และ 7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
สืบเนื่องด้วยก่อนหน้านี้ชาวบ้านหมู่ดังกล่าว ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ มายัง องค์การสืบสวนการทุจริต FIO และ ทางประธานองค์การฯ ได้ทำหนังสือมอบหมายให้ ผอ. FIO จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่และเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ และชาวบ้านหมู่ดังกล่าว

⠀⠀⠀สรุปผลครั้งนั้น ทาง อบต.แก้มอ้น โดยปลัด อบต. แก้มอ้น ได้รับปากว่าจะจัดสรรงบประมาณปี 2564 มาทำถนนให้กับชาวบ้านหมู่ดังกล่าว เป็นระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร และทาง อบต.แก้มอ้น ได้ประสานไปยังกรมทางหลวงชนบท เพื่อของบประมาณสนับสนุน และทางกรมทางหลวงชนบท ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจระยะทางทั้งหมด 3 กิโลเมตรกว่า ๆ และได้แจ้งชาวบ้านหมู่ดังกล่าวแล้วว่า จะจัดสรรงบประมาณมาทำถนนให้ทั้งเส้น ในปีงบประมาณ 2564 นี้

⠀⠀⠀ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลย และชาวบ้านหมู่ดังกล่าว ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพราะเป็นดินทราย

⠀⠀⠀ในโอกาสที่ท่านดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน หมู่ที่ 3 และ 7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ได้ฝากถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณมาสร้างถนนให้ชาวบ้านหมู่ดังกล่าวโดยเร็ว เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก

⠀⠀⠀ด๊อกเตอร์บ้านนอก ได้กล่าวว่า นี้เป็นการสะท้อนให้เห็นการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลทุกยุค ทุกสมัย ที่มีการจัดสรรงบพัฒนาประมาณ 10% มาให้ชาวฐานรากที่เป็นประชากร 90% ของประเทศ จึงไม่แปลกครับที่ชาวฐานรากยังลำบากมากขนาดนี้ คงเป็นหน้าที่ของ FIO ต่อไปในการเป็นที่พึ่งให้กับชาวฐานราก

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

กุญช์ชาญ นิ่มนวล รองผอ. FIO ราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ FIO : ภาพ / ข่าว

สำนักข่าว FIO NEWS : รายงาน

การเมืองมุกดาหาร ดุ ทำลายป้ายหาเสียงของคู่แข่งพังเสียหาย

⠀⠀⠀วันที่ 21 พ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.มุกดาหาร และส.อบจ.มุกดาหาร ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร พบว่าป้ายหาเสียงริมถนนสองนางสถิต อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีป้ายของผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 4 ผู้สมัครอิสระ จำนวน 1 ป้าย ถูกมือดีเอาสีสเปรย์พ่นและถ้อยคำหยาบคายที่บริเวณป้ายได้รับความเสียหาย และป้ายผู้สมัคร ส.อบจ. หมายเลข 2 เขตเลือกตั้งที่ 7 ถูกมือดีเอาสีสเปรย์มาพ่น และถ้อยคำหยาบคายเต็มป้าย ซึ่งป้ายได้รับความเสียหายเช่นกัน

⠀⠀⠀ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังทางผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ. มุกดาหาร เรื่องป้ายที่ถูกทำลายนั้น ทางผู้สมัคร บอกว่า ยังไม่ได้เข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่จะเข้าพบทาง กกต.จังหวัดมุกดาหาร เพื่อหารือเรื่องดังกล่าว และจะได้ติดตามหาตัวผู้กระทำความผิด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดหลายตัว คาดว่าน่าติดตามตัวผู้ทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ. มุกดาหาร มาดำเนินคดีตามกฏหมาย

⠀⠀⠀ทั้งนี้ หากผู้ใดมีพฤติกรรมการทำลายป้ายหาเสียง มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 358 ฐานทำให้เสียทรัพย์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งก็มีโทษในอัตราเดียวกัน
อย่างไรก็ตามซึ่งการทำลายป้ายหาเสียงนั้น ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย และหากมีคนเห็นต่างที่แอบทำลายป้ายหาเสียง ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกเช่นกัน นอกจากห้ามทำลายแล้ว ห้ามเคลื่อนย้ายป้ายหาเสียง เพราะจะมีความผิดด้วย

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว

อภิชาติ สายชมภู/ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน

รองแม่ทัพภาค2 สั่งคุมเข้มยาเสพติด-สินค้าหนีภาษี-แรงงานต่างด้าว ตามแนวชายแดน

⠀⠀⠀วันที่ 19 พ.ย. 63 ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 234 มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคง ประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร นรข. เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน และมีการเปลี่ยนถ่ายกำลังพล ที่ดูแลป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบขนส่งยาเสพติด การลักลอบขนส่งสินค้าเกษตรหนีภาษี รวมถึงแรงงานต่างด้าว
นอกจากนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ยังกำชับเรื่องแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 และเน้นย้ำเรื่องยาเสพติดข้ามชาติ ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้มงวด ตรวจสอบ ทุกช่องทาง ไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกชนิด ตลอดจนยาเสพติด แรงงานต่างด้าว จากนั้นได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ หน้าที่ตามแนวชายแดนจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ก่อนจะเดินทางกลับ

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว วิเศษ ใวยวัฒน์ (ช.น้อย)/ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

FIO ลำปางลงพื้นที่หลังจากชาวฐานรากร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตและบุกรุกป่าชุมชนของผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งสุดท้ายของชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหาร องค์การสืบสวนการทุจริต ได้รับรายงานจากผู้ช่วยประธานฯ ด้านเยาวชนต้านการทุจริต และรักษาการผู้อำนวยการ จังหวัดลำปาง (นายกรพัชร์ สุนทรพิธ) และพระอาจารย์ประสิทธิ ใจใหญ่ ที่ปรึกษา FIO จังหวัดลำปาง
เมื่อวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2563 ได้เดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูลการทุจริตเกี่ยวกับป่าชุมชนในอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

⠀⠀⠀สืบเนื่องมาจาก

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทางฝ่ายปกครองอำเภอแม่พริก และเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ที่รับผิดชอบโครงการป่าชุมชนบ้านโป่งขาม ได้ลงพื้นที่ชี้แจง ทำความเข้าใจต่อชาวฐานราก หลังได้เข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้อำเภอแม่พริก และนายอำเภอแม่พริกเหตุจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดและจัดการพื้นที่ป่าชุมชนของตำบลแม่ปุทั้ง ๖ หมู่บ้าน โดยไม่ได้มีการทำความเข้าใจต่อราษฎรในหมู่บ้าน รวมทั้งได้จัดสรรพื้นที่ป่าชุมชนให้กับหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ตำบลแม่ปุไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงและยังทำการบิดเบือนข้อมูลบางส่วนให้แก่ราษฎรในตำบลแม่ปุ พร้อมกับได้ทำการโดยไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการโอนงบประมาณอุดหนุนป่าชุมชนหมู่บ้านละ ๗๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๖ หมู่บ้าน ในตำบลแม่ปุ ส่วนใหญ่เป็นการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านให้เปิดบัญชีรองรับงบประมาณ โดยที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องในการจัดการป่าชุมชนดังกล่าว จนเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ขึ้น

⠀⠀⠀นอกจากนั้นชาวฐานราก ยังได้ขอตรวจสอบเอกสารการขอจัดตั้งป่าชุมชน ปปช.๓ มีการจัดทำข้อมูลเท็จหลายประเด็น เช่น ภาพประกอบการประชาคมกับปีที่อนุมัติคนละปี
และไม่มีการประชาคม…/…

⠀⠀⠀และไม่มีการประชาคมแต่อย่างใด ที่สำคัญมีการจัดทำรายชื่อขึ้นมาเองพร้อมกับปลอมแปลงลายมือชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ที่เข้าชื่อขอจัดตั้งป่าชุมชนในครั้งนี้
โดยตัวแทนชาวฐานรากที่ร้องทุกข์ได้นำพาเข้าไปดูพื้นที่ ที่ได้ตั้งให้เป็นป่าชุมชน ได้พบป้ายเหล็กที่บอกเขตป่าของแต่ละหมู่บ้าน หน้าปากทางมีอยู่ ๑ ป้าย บอกเขตป่าชัดเจน แต่มีการเคลื่อนย้ายป้ายจากที่ชาวบ้านให้ข้อมูลมา มีร่องรอยการเคลื่อนย้ายมายังอีกจุดหนึ่ง พอเดินไปข้างหน้า ก็มีป้ายที่มีอยู่ ๒ ป้ายติดกัน แต่เป็นป้ายต่างหมู่บ้านแต่ตั้งไว้ติดกัน จึงเป็นข้อสงสัยอย่างมากในขณะนั้น

⠀⠀⠀หลังจากนั้นได้ไปตรวจสอบที่ชาวบ้านบอกว่ามีคอกหมูของผู้ใหญ่คนเดียวกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับป่าชุมชน หลังจากได้ไปตรวจสอบก็มีสุนัขเฝ้ากระท่อมเล็กๆไร่ของผู้ใหญ่และมีคูน้ำมีคอกหมูอย่างชัดเจนแต่ไม่มีการเลี้ยงหมูแล้วเป็นเพราะสาเหตุใดไม่ทราบ แต่ยังมีสิ่งก่อสร้างเหมือนเดิม ข้อสำคัญคือสิ่งก่อสร้างนี้รุกล้ำป่าไม้หรือไม่?

⠀⠀⠀ด๊อกเตอร์บ้านนอก กล่าวว่า การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐมีทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รูปแบบก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ องค์การสืบสวนการทุจริต มีภาระกิจสำคัญที่จะต้องทำให้ชาวฐานรากเข้มแข็ง เพื่อลดการทุจริตทุกมิติ

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

นายกรพัชร์ สุนทรพิธ : ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว FIO NEWS : รายงาน

นายอำเภอเมืองมุกดาหาร สนธิกำลังตรวจยึดยาบ้า 570,000 เม็ด ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง

⠀⠀⠀วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น. ภายใต้อำนวยการของ นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการนำยาเสพติดเข้ามาส่งบริเวณพื้นที่ บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จึงได้สั่งการให้ นายสุนทร ซอยรัมย์ ปลัดอำเภอเมืองมุกดาหาร สมาชิก อส. ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบลนาสีนวน สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร มว.คทร.ที่ 3 ร้อย.คทร.ที่ 1 โดยการนำของ ร.ต.สุพัฒน์ ลาดบาศรี ผบ.มว.คทร.ที่ 3 ออกลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง

⠀⠀⠀จนกระทั่งเวลาประมาณ 19.00 น. ขณะเดินลาดตระเวนมาถึงริมตลิ่งแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านส้มป่อย ม.2 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ได้สังเกตเห็นเรือจากฝั่ง สปป.ลาว มาจอดเทียบท่า บริเวณท่าน้ำหน้าโรงเรียนบ้านส้มป่อย ซึ่งห่างจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประมาณ 100 เมตร จากนั้นสังเกตเห็นคนนำสิ่งของบางอย่างลงมาจากเรือและได้วางสิ่งของลงที่ริมตลิ่งห่างจากเรือจอดประมาณ 10 เมตร เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบ เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ก็รีบกลับขึ้นเรือและขับเรือเร่งเครื่องหลบหนีไป เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบกระเป๋าจำนวน 3 ใบ จึงได้ทำการตรวจยึด และได้นำมายังที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร เมื่อตรวจดูภายในกระเป๋าทั้ง 3 ใบ พบเป็นยาบ้า บรรจุด้วยห่อกระดาษสีน้ำตาลขาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประทับด้วยอักษรภาษาอังกฤษสีเขียว ระบุอักษร Y 1 จำนวน หลายห่อ เมื่อเปิดดูภายใน พบว่าเป็นถุงพลาสติกสีน้ำเงินและสีชมพู แบบกดปิดดึงเปิด ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จากนั้นได้ตรวจนับ โดยประมาณจำนวน 570,000 เม็ด จึงได้ทำบันทึกตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว

อภิชาติ สายชมภู/ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน

ประธาน FIO ลงพื้นที่ทันที หลังได้กลิ่นกำนันผู้มีอิทธิพลวิ่งล้มคดีโกงเงินผี 17 ล้านบาท

“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งสุดท้ายของชาวฐานราก”
⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น. ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต ทนายสายันต์ อินสอน รองประธานฯ ด้านสืบสวนสอบสวนการทุจริต นายธนกฤต บุษบง ประธานภาคอีสานใต้ พร้อมทั้ง นายฉัตรติพงศ์ ทุ่มเที่ยง รองประธานภาค 4 และ ผอ.จังหวัดมหาสารคาม เข้าพบชาวบ้านผู้เดือดร้อน ที่ไม่ได้รับเงินกรณีญาติเสียชีวิต จากการถูกโกงเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ของชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์เถื่อนที่ตั้งโดยชมรมกำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนึ่งในมหาสารคาม

⠀⠀⠀คดีนี้สืบเนื่องมาจาก ชาวบ้านผู้เสียหายทั้ง 14 หมู่บ้าน ได้เป็นสมาชิกฌาปนกิจชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนึ่งในมหาสารคาม ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2552 มีสมาชิกทั้งตำบล 1,700 คน เวลามีสมาชิกตายจะต้องมีการเก็บเงินศพละ 100 บาท คิดเป็นเงินศพละ 170,000 บาท ในขณะที่มีการเก็บเงินสมาชิก แต่ไม่มีการจ่ายเงินที่เก็บได้ให้กับทายาทของสมาชิกที่ตาย ร่วม 100 ศพ ความเสียหายประมาณ 17 ล้านบาท
ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จังหวัด และ ปปช. มานานประมาณ 2-3 ปี แต่ไม่มีอะไรคืบหน้า

⠀⠀⠀ต่อมาเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2563 ชาวบ้านได้ร้องทุกข์มายัง FIO และประธาน FIO ได้พาคณะผู้บริหารลงพื้นที่เก็บข้อมูล และพาชาวบ้านแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้อหาฉ้อโกงประชาชน และตั้งฌาปนกิจชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยไม่ไปจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545

⠀⠀⠀หลังได้แจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ชาวบ้านผู้เดือดร้อนเริ่มได้กลิ่นเหม็น ตุ ตุ ว่ากำนันผู้ทรงอิทธิพลแห่งภาคอีสานคนดังกล่าว พยายามวิ่งเต้นล้มคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนชาวบ้านเริ่มหมดหวัง

⠀⠀⠀หลังทราบ “ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งสุดท้ายของชาวฐานราก” และคณะลงพื้นที่พบชาวบ้านทันที ทำให้ชาวบ้านรู้สึกได้กำลังใจและเหมือนมีความหวังที่จะได้เงินคืนขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อเห็น ดร.ก้องภพ และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ ชาวบ้านกล่าวเช่นนั้น

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวว่า คนทำผิดกฎหมายตั้งฌาปนกิจเถื่อน และโกงเงินผีของชาวบ้านทั้งๆที่เป็นผู้นำฝ่ายปกครองของชาวบ้าน นับว่าสังคมในระดับฐานรากแย่มากๆ คนพวกนี้ต้องเอามาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุด FIO เตรียมฟ้องศาลข้อหาฉ้อโกงประชาชน และตั้งฌาปนกิจสงเคราะห์เถื่อน

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

จารุจันทร์ ยะสุตา
เลขานุการประธานกรรมการบริหาร : ภาพ / ข่าว

สำนักข่าว FIO NEWS รายงาน

มุกดาหารอบรมสัมมนาผู้ช่วยเหลือในการเลือกตั้ง นายกฯ และ ส. อบจ.

⠀⠀⠀วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาคณะอนุกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ ผู้ประสานประจำอำเภอ คณะวิทยากรครู ข. และผู้ช่วยเหลือการประสานงานเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางสาวพิมล โพนทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร นางบัวพันธ์ กอดแก้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม ประมาณ 160 คน ณ ห้องมุจรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการอบรมสัมมนาคณะอนุกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ ผู้ประสานงานประจำอำเภอ คณะวิทยากรครู ข. และผู้ช่วยเหลือการประสานงานเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร การเลือกตั้งจะสัมฤทธิ์ผลโดยบรรลุเป้าหมายแห่งเจตนารมณ์ได้นั้น การเลือกตั้งจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งตลอดจนขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจในทิศทางเดียวกัน ลดข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

⠀⠀⠀นางบัวพันธ์ กอดแก้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการอบรมสัมมนาคณะอนุกรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ ผู้ประสานงาน

⠀⠀⠀ประจำอำเภอ คณะวิทยากรครู ข. และผู้ช่วยเหลือการประสานงานเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตนาของประชาชนในการเลือกสรรผู้แทนของตนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารบ้านเมืองในระดับท้องถิ่น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการช่วยเหลือในการเลือกตั้งประจำศูนย์เลือกตั้งระดับอำเภอ และผู้ช่วยเหลือการประสานงานเลือกตั้งทุกอำเภอ จำนวน 7 อำเภอวิทยากร ครู ข ผู้ที่ทำหน้าที่อบรม ผอ.กปน./กปน/รปภ. ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /ภาพข่าว

อภิชาติ สายชมภู/ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน

ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสนธิกำลังตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตรวจยึดกัญชา 616 แท่ง มูลค่านับล้านบาท

⠀⠀⠀วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 19.50 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.บุนสิน พาดกลาง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ พ.ต.ท.จารึก พุ่มระย้า รร.ท.ผกก.สภ.หว้านใหญ่ ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติด (กัญชา) ล็อตใหญ่เข้ามาทางด้าน อ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จึงได้สั่งการให้ ร.ท.นิคม ชินเขว้า ผบ.มว.คทร.ที่ 2 ร้อย.คทร.ที่ 1 ชอน.บ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี พ.ต.ท. จำเนียร เศษฤทธิ์ สว.สส.สภ.หว้านใหญ่ ตชด.234 มุกดาหาร เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอหว้านใหญ่ จัดกำลังพลและหาข้อมูลข่าวสารเพื่อทำการสกัดกั้นกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดดังกล่าว

⠀⠀⠀จนกระทั้งเวลา 19.50 น. เจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้ลำเลียงยาเสพติดด้วยเรือหางยาวขนาดใหญ่ ข้ามจากแม่น้ำโขงฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน (ด้วยกล้องไนท์วิชั่น) เข้ามายังท่าน้ำริมเขื่อนแม่น้ำโขง บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และเห็นกลุ่มชายฉกรรจ์กำลังแบกกระสอบสีดำขึ้นจากท่าน้ำมาใส่รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีบอรนด์ หมายเลขทะเบียน สว 7696 กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม แต่กลุ่มชายดังกล่าวเกิดไหวตัวทันกระโดดลงเรือที่ใช้บรรทุกกัญชามาหลบหนีไปได้

⠀⠀⠀จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้เข้าเคลียร์พื้นที่พบกัญชาแห้งอัดแท่ง จำนวน 14 กระสอบ น้ำหนักรวม 616 กิโลกรัม ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงได้ทำการตรวจยึดและนำของกลางส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

⠀⠀⠀จากการตรวจสอบทราบว่าปัจจุบัน กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดชาวลาว เร่งระบายกัญชาแห้งอัดแท่ง เพราะกัญชาล๊อตใหม่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและนำออกมาสู่ท้องตลาด ประกอบกับ กัญชากำลังเป็นที่นิยมของท้องตลาด เนื่องจากมีการนำมาเป็นยารักษาโรคทางการแพทย์มากขึ้น ประกอบกับ กัญชามีราคาสูงกว่ายาบ้า และโทษทางกฎหมายน้อยกว่ายาบ้า

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว

อภิชาติ สายชมภู/ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน

FIO.จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการฯให้ผู้ยากไร้

⠀⠀⠀วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางรัชนีกร​ คำสุวรรณ ผอ. FIO.จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่​ โดยมี​ นายสหวิช อภิชัยวิวิศรุตกุล รอง.ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และนางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฟากท่า ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม พัดลม และถุงยังชีพ พร้อมกันนี้ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทย ได้ร่วมมอบเงินชาวยเหลือ จำนวน 2,000 บาท และนายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์.นายอำเภอฟากท่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน.ร่วมในพิธี โดยมอบแก่ นางกองมี โนวิน บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 9 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

สำนักข่าว FIO NEWS​ – รายงาน

สิ้นสุดการรับสมัครรับเลือกตั้ง นายกฯและสมาชิก อบจ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀ซึ่งนับจากวันแรก(2 พฤศจิกายน 2563)จนถึงวันสุดท้าย(6 พฤศจิกายน 2563)บรรยากาศคึกคักมีผู้สมัครเลือกตั้งจากหลายพรรคการเมือง ในขณะที่ผู้สนับสนุนที่มารอให้กำลังใจต่างส่งเสียงเมื่อทราบหมายเลขที่ใช้สำหรับการหาเสียงของผู้สมัครของตัวเอง พร้อมทั้งมีการเตรียมรถแห่และดอกไม้มาให้กำลังใจ ตลอดระยะเวลาการรับสมัคร โดยกำหนดเปิดรับสมัคร พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น.ของวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 3563 จังหวัดมุกดาหาร ตั้งจุดรับสมัคร ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 24 เขตเลือกตั้ง และเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้ 1 คน และสมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัด ได้ 24 คน โดยครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้บริหารการเลือกตั้ง ในการกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัด ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้าน ทั้งอุปกรณ์และบุคลากร อย่างเต็มที่ทุกอำเภอ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และในวันนี้ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นการรับสมัครวันสุดท้ายและมีผู้สมัคร นายก.อบจ. จำนวน 5 คน และ ส.อบจ. จำนวน 74 คน (รายชื่อตามภาพ)

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ข้อมูล:สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร

อภิชาติ สายชมภู/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน