มุกดาหารบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเปิดงานกาชาด และงานของดี มุกดาหาร ปี 2564


⠀⠀⠀มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางกัลยกร สุขสานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และอนุสาวรีย์ เจ้าจันทกินรี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเริ่มพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงเย็น วันที่ 5 มีนาคม 2564

⠀⠀⠀จากนั้นได้ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณศาลหลักเมืองมุกดาหาร โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยพี่น้องชาวคุ้มต่างๆ ได้ร่วมกันรำบวงสรวง ก่อนนำเครื่องบวงสรวงและเครื่องสักการะ ไปประกอบพิธียังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องพระเจ้าองค์หลวง วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) พระพุทธสิงห์สอง วัดศรีบุญเรือง และพระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร ที่บริเวณหอแก้วมุกดาหาร อันเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

⠀⠀⠀สำหรับงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร กำหนดระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2564 รวม 9 วัน 9 คืน ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว ช.น้อย ทีมข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน

มุกดาหารแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อการกุศล ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน 21 มีนาคม นี้

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าว งานวิ่งเพื่อการกุศล “ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน” โดยมี พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร นางดรุณี มะโนขันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และนางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ณ ช่างทองฟาร์ม บ้านคำเม็ก อ.เมือง จ.มุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารร่วมกับ ทุกภาคส่วนของจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล หารายได้เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการก้าวปันสุขวิ่งปันบ้าน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) โดยแบ่งการวิ่งเป็น
⠀⠀⠀FUN RUN 5 กม. ชาย ค่าสมัคร 399 บาท FUN RUN 5 กม. หญิง ค่าสมัคร 399 บาท
⠀⠀⠀MINIMARATHON 10 กม.ชาย ค่าสมัคร 499 บาท MINIMARATHON 10 กม.หญิง ค่าสมัคร 499 บาท
⠀⠀⠀HALFMARATHON 21 กม.ชาย ค่าสมัคร 599 บาท HALFMARATHON 21 หญิง ค่าสมัคร 599 บาท
V I P ค่าสมัคร 999 บาท

⠀⠀⠀ซึ่งนักวิ่ง จะได้รับเสื้อและเหรียญและหน้ากากอนามัยเป็นที่ระลึก และถ้วยรางวัลในลำดับ 1- 5 และ ถ้วยรางวัลสำหรับการแต่งกายประกวดแฟนซีลำดับที่ 1-5 และรางวัล ขวัญใจนักวิ่งจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน ของจังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการจัดหารายได้เพื่อก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดมุกดาหารอีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยกิจกรรมการวิ่ง และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้

⠀⠀⠀ชาวมุกดาหารและผู้มีจิตศรัทธา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล การแบ่งปันเพื่อผู้ยากไร้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 จุดสตาร์ท ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารโดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วย

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว ช.น้อย ทีมข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน

มุกดาหารเปิดกิจกรรมจิตอาสาส่งมอบฝายมีชีวิต


⠀⠀⠀มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาส่งมอบฝายมีชีวิต โดย พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะมุกดาธนพงศ์ นายกองค์การส่วนบริหารจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายปัญญา ศรีโยหะ เลขานุการฯ มาเป็นตัวแทน และผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาส่งมอบฝายมีชีวิต ณ ห้วยมะแฟน หมู่ที่ 6 บ้านจอมมณีเหนือ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำต่ำ เพิ่มความชุ่มชื้น พื้นฟูระบบนิเวศและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

⠀⠀⠀นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข ของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดมุกดาหาร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน พี่น้องชาวตำบลดงมอน จัดทำโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการก่อสร้างฝ่ายมีชีวิตบริเวณลำห้วยมะแฟน บ้านจอมมณีเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำต่ำ เพิ่มความชุ่มชื้น พื้นฟูระบบนิเวศและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

⠀⠀⠀

นายไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว ช.น้อย ทีมข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน

อุตรดิตถ์ กิ่งกาชาดอำเภอฟากท่า พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบรถเข็นให้ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

⠀⠀⠀วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอฟากท่า พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด นางวิภารัตน์ นาคปิ่น ปลัดอาวุโสสาธารณสุขอำเภอฟากท่า โรงพยาบาลฟากท่า และ อสม. ออกเยี่ยมบ้านพร้อมมอบรถเข็นผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่อำเภอฟากท่า จำนวน 7 ราย ดังนี้
1. นายเครื่อง นาสอน อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 136 หมู่ 1 บ้านเสี้ยว ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า
2. นายอินทร์ มะโนวงษ์ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 268 หมู่ 9 บ้านวังขวัญ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า
3. นางมี พวงศรี อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 1 หมู่ 6 บ้านใหม่พัฒนา ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า
4. นายวุฒิชัย จันทร์เต็ม อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 53/4 หมู่ 11 บ้านนาช้างโทน ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า
5. นางอ้วน ศรีจันน้อย อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 175/1 หมู่ 1 บ้านเสี้ยว ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า
6. นางผัน จันทำโรง อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ 10 บ้านดงต้นผึ้ง ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า
7. นางฉลอง พันแพง อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 120 หมู่ 2 บ้านนาหน่ำ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า
(ลำดับที่ 6, 7 รถเข็นได้รับการสนันสนุนจากสโมสรโรตารี่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 คัน)…

⠀⠀⠀

รัชนีกร คำสุวรรณ -​ ภาพ/ข่าว
ทีมข่าวเฉพาะกิจ -​ รายงาน

มุกดาหาร จัดพิธีวัน พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2564


⠀⠀⠀มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีถวายเครื่องสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมด้วย นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางกัลยกร สุขสานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีฯ ณ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า วันนี้เมื่อปีพุทธศักราช 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ณ ลุมพินีสถาน และพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับ การช่างของไทย ความตอนหนึ่งว่า เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ ๒ มีนาคม 2564 “ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเราต้องอาศัย และใช้บริการหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุก ๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่สามประการ ประการแรก ได้แก่ ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการ และความรู้ทางการออกแบบ ประการที่สอง ได้แก่ ปัญหาเรื่องฝีมือ ซึ่งจะต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริง ๆ ประการที่สาม ได้แก่ ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยให้ช่างได้มี งานทำ มีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่าย การช่วยเหลือทั้งสามประการนี้ จะต้องกระทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไร สำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้า จากพระแสพระราชดำรัสดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงสายพระเนตร อันยาวไกลที่มีพระราชดำริถึงความสำคัญของช่างฝีมือ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อทุกคนในสังคม จึงจำเป็นต้องพัฒนาให้มีฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพราะนั่นหมายถึงคุณภาพของสินค้าและบริการตลอดจนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทย แม้จะผ่านมาถึง 50 ปีแล้ว ยังคงทันสมัยและนับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงแรงงานได้น้อมนำใส่เกล้ามาปฏิบัติ ในการพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือ พัฒนาสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถของประเทศ สร้างการยอมรับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติถวาย พระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านให้เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐาน การช่างไทย” พร้อมกับกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และในปีนี้วันที่ 2 มีนาคม ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ปวงข้าพระพุทธเจ้าอันประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กร นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนต่างพร้อมใจกันมา ณ ที่แห่งนี้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ยิ่งใหญ่ จะสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายความจงรักภักดี ขอตั้งจิตปฏิญาณน้อมนำ กระแสพระราชดำรัสไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจมั่นสืบไป

⠀⠀⠀ทั้งนี้ วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันที่แรงงานและช่างฝีมือไทยทุกคนต่างได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ในการพัฒนาฝีมือการช่างเพื่อประโยชน์แด่ส่วนรวม ดังพระราชกรณียกิจที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างเสมอมา สมดังพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และเพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือไทยต่างได้ย้อนเห็นถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ ในการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาอย่างทัดเทียมกับชาติอื่น ๆ และร่วมกันพัฒนาฝีมือช่างของตนเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกสืบไป

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว

ช.น้อย ทีมงานเฉพาะกิจ สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน

มุกดาหาร ชาวบ้านพบศพหญิงสาวลอยอืดแม่น้ำโขง


⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 05.00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ ว่าพบศพลอยน้ำมาติดบริเวณริมตลิ่ง วัดศรีมงคลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลมุกดาหาร หน่วยกู้ภัยธงแดงมุกดาหาร ที่เกิดเหตุพบศพหญิงสาวนอนคว่ำหน้าอยู่ ห่างจากตลิ่งแม่น้ำโขงประมาณ 2 เมตร เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยกันนำศพขึ้นมาให้เจ้าหน้าที่ชันสูตร โดยพบว่าผู้ตายเป็นเพศหญิง สวมเสื้อยืดสีครีม กางเกงขายาวสีดำ สูงประมาณ 150-160 ซม. อายุประมาณ 14-20 ปี ที่แขนด้านซ้ายใส่นาฬิกาสีเขียว ไม่มีเอกสารแสดงตัวบุคคล คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 วัน
ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยธงแดงมุกดาหาร ได้ตรวจสอบหาข้อมูลพบว่าที่สถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่ ได้รับแจ้งเหตุมีคนจมน้ำโขงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 15.00 น.ชื่อนางสาวนันทนา ศรีเสก หรือน้องพิกุล อายุ 17 ปี อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้ทางเดินทางมาเยี่ยมญาติกับครอบครัว ที่บ้านชะโนดน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งนางสาวนันทนา ศรีเสก ได้เดินลงมาเล่นน้ำโขงเพื่อคลายร้อน ตรงบริเวณหาดชะโนด ทำให้น้องได้จมหายไปกลางแม่น้ำโขง และยังไม่พบศพ คาดว่าน่าจะเป็นศพน้อง

⠀⠀⠀เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรประสานแจ้งทางครอบครัวให้มาตรวจสอบ เพื่อนำศพน้องไปทำพิธีตามศาสนาต่อไป

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว ช.น้อย ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหาร ทูเดย์/รายงาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ ซิ่งนรก!!! ขนกัญชาขับหนีตำรวจย้อนศรชนตาย 2

⠀⠀⠀วันที่ 28 ก.พ. เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดมุกดาหาร ได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการค้ากัญชาข้ามชาติ ที่ลำเลียงกัญชาจากเครือข่ายฝั่งสะหวันนะเขต สปป.ลาว ลักลอบขนข้ามโขงมาทางเรือหางยาวนำเข้าแนวชายแดนพื้นที่ จังหวัดมุกดาหาร จนพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า สีเขียวหัวเป็ด ทะเบียน บจ 3062 มุกดาหาร เป็นรถเป้าหมายขับออกมาจากแนวชายแดนบ้านบางทรายน้อย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀เจ้าหน้าที่จึงได้นำรถยนต์จำนวน 3 คัน ขับรถไล่ติดตามรถคันดังกล่าว บนถนนชะยางกูร มุ่งหน้าไปยังอำเภอคำชะอี รถคันดังกล่าวได้ขับเปลี่ยนไปเลนขวา โดยขับย้อนศรหลบหนีเจ้าหน้าที่ รวมเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร แล้วพุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน จำนวน 2 คัน เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสียชีวิต 2 ราย ทราบชื่อต่อมา ชื่อน.ส.ทัศนี ศรีโยหะ
อายุ 18 ปี 42 ม.8 (บ.ม่วงหัก) ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร คนขับจยย.1กช4052 มห. อีกราย ชื่อนายเข็มศักดิ์ คำขันธ์ อายุ 55 ปี ที่อยู่ 170 ม.10 ต.พังคอง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ขับรถจยย. กบก513 มห.

⠀⠀⠀แต่รถผู้ต้องหายังไม่หยุดยังได้ขับเร่งเครื่องขับหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจขับรถกระบะตัดหน้าพุ่งเข้าชนรถผู้ต้องหารถกระบะผู้ต้องจึงหยุดและสามารถเข้าจับกุมได้ ทราบชื่อคือนายชาญชัย ทองอ่อน อยู่ที่บ้านนาโก ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบกัญชาที่ท้ายกระบะน้ำหนัก ประมาณ150 กิโลกรัม (เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจนับอย่างละเอียดอีกครั้ง)

⠀⠀⠀จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการตรวจยึดของกลางกัญชาทั้งหมดมาตรวจสอบที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อหาหลักฐานรองรอยลายนิ้วมือก่อนติดตามกลุ่มขบวนการค้ากัญชาข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

⠀⠀⠀ส่วนทางด้านนายธนโชติ รัตนโกเศศ ผู้จัดการสาขามุกดาหาร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดเผยว่า ในเยื้องต้น คุณลุงที่เสียชีวิต รถไม่มี พ.ร.บ. เบื้องต้น ทายาทสามารถติดต่อขอรับค่าปลงศพเบื้องต้น 35,000 บาท ได้ที่ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ สนง.คปภ. เพื่อจัดการงานศพ ก่อน ส่วน น้องผู้ญิง รถมี พ.ร.บ.บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พรุ่งนี้ จะได้ประสานทำจ่ายค่าปลงศพเบื้องต้น ตาม พ.ร.บ.35,000 บาท ให้กับครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับ

⠀⠀⠀สำหรับนางสาวทัศนี ศรีโยหะ กำลังจะจบการศึกษาชั้น ม.6 ในปีนี้ เบื้องต้น คณะครูและเพื่อนร่วมชั้นได้ติดต่อทางผู้ปกครอง และทางโรงเรียนจะได้ร่วมบำเพ็ญกุศลต่อไป…

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพ-ข่าว
ช.น้อย ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ ชาวบ้านร้อง!! รถบรรทุกขนดินทำดินตกหล่นบนถนนและฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่ว สร้างความเดือดร้อนและรำคาญอย่างแสนสาหัส

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เปิดเผยว่า มีประชาชน ชุมชนศรีมงคลเหนือ ร้องเรียนมาทางโทรศัพท์ ว่ามีรถบรรทุก หลายคันวิ่งขนดิน บริเวณริมโขง แถวๆใกล้ๆกับ กองกำกับการตำรวจน้ำมุกดาหาร ส่งเสียงดัง และทำดินตกหล่นลงถนน ดินฟุ้งกระจาย เวลารถวิ่งที่ถนน ทำให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณนั้นเกิดความเดือดร้อนรำคาญอย่างแสนสาหัส ในฐานะที่มีหน้าที่กำกับดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมชุดเทศกิจ จึงได้ออกตรวจสอบเหตุร้องเรียนกรณีนี้

⠀⠀⠀เมื่อเดินทางไปถึงจุดร้องเรียนและผลตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นดังคำร้องเรียน จึงได้เรียกคนขับรถบรรทุกดินทั้งหมด มารับฟังคำตักเตือนและสั่งให้แก้ไขปรับปรุง พร้อมนี้ได้ทำบันทึกถ้อยคำว่ากล่าวตักเตือนไว้เป็นหลักฐาน หากฝ่าฝืนอีก จะได้ดำเนินการ เปรียบเทียบปรับตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

⠀⠀⠀ซึ่งพนักงานขับรถบรรทุกดิน ทุกๆคนรับทราบได้ยินยอม ลงลายมือชื่อในบันทึกตักเตือนทุกๆคนและทุกๆคนรับปากว่าพร้อมจะปฎิบัติตามคำแนะนำ…

⠀⠀⠀

ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร นำ จนท. ทำการรื้อถอนซากบ้าน ที่ถูกไฟไหม้

⠀⠀⠀วันที่ 26 ก.พ. เวลา 09.00 น.นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาควรมสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร นำ จนท.ป้องกันฯและ จนท.สายตรวจจักรยาน ทำการรื้อถอนซากบ้าน ที่ถูกไฟไหม้เสียหายทั้ง 2 หลัง

⠀⠀⠀จากกรณี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านในชุมชนดอนมุกดา ข้างโรงเรียนท่านพระสารีบุตร ถนนดำรงค์มุกดา อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และมีบ้าน 2 หลังถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด และพบศพนางบวน ธรรมรักษ์ อายุ 84 ปี เสียชีวิตอยู่ในบ้านดังกล่าว

⠀⠀⠀ทั้งนี้ ได้ทำการรื้อซากบ้านนายสมัย ทูลอ่อง ที่ถูกไฟไหม้บ้านยายบวน ธรรมรักษ์ และลุกลามมาไหม้บ้านตนเอง ทั้งวัน ซึ่งทำการรื้อซากบ้านเสร็จในส่วนโครงสร้างชั้นบนและหลังคาบ้าน และพร้อมนี้ได้ทำการขนเศษซากไม้ที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ไปทิ้งทำลายที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาล ส่วนไม้ที่ยังพอใช้งานได้ ได้นำไปถวายพระครู ที่วัดศรีสุมังค์ เศษเหล็กโลหะต่างๆ ได้ให้เจ้าของบ้านไปติดต่อร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อต่อไป พรุ่งนี้จะได้ดำเนินการต่อ ในส่วนที่เป็นเสาปูน ผนังปูนชั้นล่างของบ้าน และทำการเก็บขนซากที่รื้อออก ไปกำจัดที่บ่อกำจัดขยะเทศบาลต่อไป…

⠀⠀⠀

ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ “แม่ค้าขนมจีน” วิ่งโร่แจ้งความผู้ใช้ Facebook Som Jung หลังปล่อยข่าวใช้กระดาษทิชชู ผสมในน้ำยาขนมจีน

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น. นางทองพรรณ ไชยแสง อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 8 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางบุณย์ฉาย ประธรรมสาร ผู้จัดการร้านตุ๊ดตู่สะดวกซื้อ (น้องสาว)​ เข้าแจ้งความกับร.ต.อ.บัณฑิต คำไพ (ร้อยเวร)​ สภ.นิคมคำสร้อย ในกรณีที่ นางสุภาณี ชุยส้มโรง อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผู้ใช้ Facebook Som Jung มีการโพสต์ข้อความ ในกลุ่ม “เฮาฮักนิคมคำสร้อย” ว่า เตือนภัยในน้ำยาขนมจีนเป็นกระดาษทิชชูหรือไม่ พร้อมลงรูปภาพประกอบ ร้านค้าอยู่ในเขตเทศบาลนิคมคำสร้อย เป็นเหตุทำให้มีคนแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆอย่างรวดเร็ว ทั้งสื่อทีวีหลายๆช่องเอาไปนำเสนอข่าว โดยไม่สืบหาความจริงก่อน ทำให้ทางร้านได้รับความอับอาย เสียหาย เสียชื่อเสียง เพราะได้เปิดร้านขนมจีนมากว่า 30 ปี ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้มาก่อน

⠀⠀⠀ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้เรียก นางสุภาณี ชุยสำโรง มาสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ปรากฏว่า เป็นการเข้าใจผิดกัน สิ่งที่คล้ายกระดาษทิชชูนั้นคือเนื้อไก่ทุบ โดยความไม่เข้าใจ และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งกล่าวคำขอโทษ และ สัญญาว่า จะกลับไปแก้ข่าวต่อการกระทำดังกล่าว ส่วนนางทองพรรณ ไชยแสง ได้รับการขอโทษจากนางสาวสุภาณี ชุยส้มโรง แล้วรู้สึกสบายใจขึ้น และไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีใดๆทั้งทางแพ่ง ทางอาญา อีกต่อไป…

⠀⠀⠀

ภาพ/ข่าว ช.น้อย
ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน

มุกดาหาร -​ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุม โครงการวิเคราะห์จุดเสี่ยง ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

⠀⠀⠀วันที่ 23 ก.พ. 64 เวลา 09.30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมโครงการวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น1 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์ ขนส่งจังหงัดมุกดาหาร เป็นประธานที่ประชุม

⠀⠀⠀โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ได้เชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมกัน เพื่อวิเคราะห์ จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และวันนี้แต่ละหน่วยงานได้นำเสนอข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างกว้างขวาง เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

⠀⠀⠀ทางด้าน นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ในฐานะคณะทำงาน ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร และคณะทำงาน ศปถ.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า อยากให้ทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชน ให้หันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง เพื่อลูกหลานของท่านจะได้ยึดถือ นำไปปฏิบัติสืบต่อไป…

⠀⠀⠀

ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน