สำนักข่าวเบาะแสนิวส์​ – “นิคมคำสร้อย” น้ำใจสายปั่นร่วมต้านโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 19 เป็นที่น่าเป็นห่วงและสามารถแพร่เชื้อได้เร็วจากคนต่อคน พร้อมทั้ง เป็นช่วงที่ หน้ากากอนามัยขาดแคลนและหาซื้อตามท้องตลาดได้ยาก ดังนั้นนายนิระนนท์ ประธรรมสาร ประธานชมรมจักรยานกลุ่มรักเพื่อนนิคมคำสร้อย จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกชมรมฯด้วยการจัดหาหน้ากากอนามัยมาแจกจ่าย ให้กับสมาชิกและคนในครอบครัว ซึ่ง ในชมรมจักรยานกลุ่มรักเพื่อนนิคมคำสร้อย มีสมาชิกทั้งหมด 48 คน และมอบให้ สมาชิก คนละ 1 แพ็ค หรือจำนวน 4 ชิ้น รวมทั้งหมด 192 ชิ้น เพื่อให้สมาชิกได้นำไปแจกจ่ายให้คนในครอบครัวด้วย ซึ่งได้กำหนดสถานที่แจก ณ ร้านตุ๊ดตู่สะดวกซื้อ(ท้ายตลาดสดอำเภอนิคมคำสร้อย)อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนาง บุณย์ฉาย ประธรรมสาร เลขาชมรมฯ ผจก.ร้านตุ๊ดตู่สะดวกซื้อ เป็นตัวแทนมอบ

ซึ่งด้านนายนีระนนท์ ประธานชมรมฯกล่าวว่า ตามปกตินโยบายของชมรมกิจกรรมจะมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชน เพื่อการศึกษา ให้ทุนการศึกษาและออกกำลังกายของกลุ่มสมาชิกให้ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติดและได้จัดกิจกรรมมาโดยต่อเนื่อง ในครั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ (Covid19) มีความน่าเป็นห่วง และมีความห่วงใยสมาชิกในกลุ่ม จึงได้หยุดกิจกรรมทางสังคมชั่วคราว และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลไม่ให้มีกิจกรรมการรวมตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019(Covid19) และได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับสมาชิกและคนในครอบครัว ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้ทยอยมารับ ตั้งแต่ วันที่ 6 เมษายน 2563 มาเรื่อยๆที่ละท่านสองท่าน เพื่อให้ลดความแออัด จนแล้วเสร็จตามความมุ่งหวัง ณ วันนี้ “แม้จะเป็นจำนวนน้อยแต่ก็ดีกว่านิ่งเฉย”นายนีระนนท์ ประธรรมสาร ประธานชมรมฯ​ กล่าว…

อภิชาติ สายชมภู​ สํานักข่าวเบาะแสนิวส์​ -​ ภาพ/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์