สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เตรียมแผนป้องกันเหตุไฟไหม้บ่อขยะ

วันที่ 26 เมษายน 2563 นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้มอบหมายนโยบายให้กับนายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ในการจัดทำแผนเผชิญเหตุ กรณีไฟไหม้บ่อขยะ ไว้เพื่อเป็นการไม่ประมาท ซึ่งก่อนเกิดเหตุ นั้นได้เตรียมความพร้อม ด้านกำลังพลเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง กำลังพลจากเจ้าหน้าที่ป้องกัน เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สายตรวจจักรยาน รวมทั้งสิ้น 101 คน และเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีรถยนต์ดับเพลิงชนิดผจญเพลิงจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตรจำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด จุน้ำ10,000 ลิตรจำนวน 2 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำขนาดจุน้ำ 12,000 ลิตร จำนวน 3 คัน

พร้อมทั้งมีการจัดทำทะเบียนพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพเก็บของเก่า เก็บขยะขาย และได้ทำการอบรมให้ความรู้การป้องกันและดับเพลิงขั้นต้น และห้ามมิให้ผู้ที่เก็บขยะ ทำการจุดไฟเผาเศษขยะเอาลวดหรือเหล็กหรือทองแดง ที่บ่อขยะโดยเด็ดขาด รวมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้กับคนที่มีอาชีพเก็บขยะขายเป็นระยะๆ​ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจจักรยานทำการตรวจตรา พื้นที่เสี่ยงภัยที่บ่อขยะนี้ทุกๆคืนเป็นรอบๆทุกๆ 3-4 ชั่วโมง และกำชับเจ้าหน้าที่เวรยามฝ่ายช่างสุขาภิบาลที่ประจำอยู่ที่บ่อขยะให้สอดส่องดูแล บุคคลที่จะแอบจุดไฟเผาบ่อขยะและหากมีเหตุไฟไหม้บ่อขยะ ให้รีบแจ้งขอความช่วยเหลือมาที่ สถานีดับเพลิงทางสายด่วน 199 ทันที ซึ่งหากเกิดเหตุแล้วเกินขีดความสามารถของเทศบาลเมืองมุกดาหารจะได้ประสานแผนขอความช่วยเหลือมายังจังหวัดและหน่วยงาน อปท.ข้างเคียงต่อไป…

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/ นสพ.สะกิดข่าว/ เบาะแสนิวส์/ FIO./ PNN

ผอ.เบิร์ด​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์