สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ นายอำเภอหนองสูง พาเที่ยวไร่เกษตรบรรดิษฐ์ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร พาเที่ยว “เที่ยวชิวๆๆ สไตล์นายต๋อง” แวะเยี่ยม ไร่เกษตรบรรดิษฐ์ ของนายบรรดิษฐ์ น้อยทรง บ้านเลขที่ 162 หมู่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำน้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 เป็น แนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตน ที่สามารถพึ่งตนเอง รู้จักอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ หลักการและเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตนเองที่ดีในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจยุคโควิด-19 ที่สามารถพึ่งพาตนเอง เป็เกษตรกรที่มีพื้นทำการเกษตรทั้งหมด 15 ไร่ แปลงพื้นที่การเกษตรดังนี้ ทำนา 7 ไร่ มะขามหวาน 4 ไร่ มะม่วง 2 ไร่ ต้นไผ่เลี้ยง 2 ไร่ บ่อเลี้ยงปลา 2 ไร่ หลังจากทำนาเสร็จใช้พื้นที่ในการปลูกมันเทศญี่ปุ่น(เบนิฮารุกะ) จำนวน 2 ไร่ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยว เพื่อส่งขายตามท้องตลาด เป็นมันเทศที่คนไทยนิยมบริโภคอีกชนิดหนึ่ง รสชาติมันหวาน เนื้อสีเหลืองเแน่น กรอบ หอม อร่อย และปลูกแตงโมไร้เมล็ด แตงโมงไร้เมล็ด และแดง เหลืองตอปิโด ปลอดสาร ใช้ปุ่ยอินทรีย์ เป็นสายพันธุ์ที่ใช้น้ำน้อย ทนต่อโรคและแมลง ปลูกง่ายและขายได้ราคากว่าพันธุ์อื่นๆ โดยใน 1 ต้น จะเก็บไว้เพียง 1 ลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่ละลูกจะมีน้ำหนักเฉลี่ยน 4-6 กิโลกรัม เหมาะกับดินลักษณะดินร่วนปนทราย – ปลูกได้ตลอดทั้งปี นิยมปลูกหลังจากทำนาเสร็จ เหมาะเป็นอาชีพเสริมสร้าง กำหนดเก็บเกี่ยวผลผลิต 5 พ.ค.2563 สั่งจองล่วงหน้าได้นะครับ กก.ละ 50 บาท นายบรรดิษฐ น้อยทรง 095-6630592

ทีมข่าวมุกดาหารทูเดย์/ นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/ นสพ.สะกิดข่าว/ เบาะแสนิวส์/ FIO/ PNN

ผอ.เบิร์ด -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์