สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ – คณะสงฆ์อำเภอนิคมคำสร้อยมอบสิ่งของผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19ครั้งที่1

⠀⠀⠀⠀⠀วันที่ 28 เมษายน 2563 นายชายสิทธิ์สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานมอบ สิ่งของ แก่ผู้ประสบภัย จากสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนสิ่งของจากคณะสงฆ์อำเภอนิคมคำสร้อยและประชาชนในพื้นที่ผู้ใจบุญ ผู้มีจริตศรัทธา ร่วมสมทบ โดยมีพระครูวิชัยธรรมสิริ เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย ประธานคณะสงฆ์ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไวรัส โควิด-19 และผู้ปกครองอำเภอนิคมคำสร้อย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีจิตศรัทธา ผู้สนับสนุนสิ่งของได้ร่วมมอบ โดยมีผู้เดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 รับมอบในครั้งที่ 1 จำนวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 คน คือบ้านคำแสนสุข บ้านคำสร้อย บ้านสุขสำราญ บ้านอุ่นคำเจริญ บ้านชัยเจริญ บ้านโนนเกษม บ้านโนนสว่าง บ้านโคกกลาง บ้านเรืองเจริญ บ้านด่านมน รับมอบในครั้งนี้ ณ วัดป่าคำแสนสุข(วัดป่าหนองจำปา) ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร…

อภิชาติ สายชมภู​ -​ ภาพ/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์