สํานักข่าวเบาะแสนิวส์​ -​ คำสร้อยพร้อม​เตรียมโรงพยาบาลสนามรับกลุ่มเสี่ยงโควิด19

จากกรณีที่สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในจังหวัดมุกดาหารมีจำนวนบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นด้วยจังหวัดมุกดาหารมีผู้เดินทางจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงมากขึ้นพร้อมทั้งเป็นทางผ่านที่พี่น้องชาวลาวใช้เป็นช่องทางผ่านไปยังประเทศลาวและได้มีการประกาสปิดด่านสากลที่มีอยู่ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง จึงมีแนวโน้มว่าสถานที่กักตัวและโรงพยาบาลจะไม่เพียงพอจึงได้มีการเตรียมสถานที่รองรับไว้

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอกำนัน ผู้ใหญ่ ตำบลโชคชัย ลงพื้นที่ทำความสะอาด อาคารปริยัติธรรม วัดพุทโธธัมมธโร(วัดภูด่านแต้) เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามและเป็นจุดรองรับกลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยมีสาธารณสุขอำเภอ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในครั้งนี้ ณ วัดพุทโธธัมมธโร (วัดภูดานแต้) ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร…

อภิชาติ สายชมภู -​ สำนักข่าวเบาะแสนิวส์

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์