สำนักข่าวเบาะแสนิวส์​ -​ กลุ่มนักธุรกิจอินโดจีน39คนมอบอู่โมงค์พ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19)

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.​ 63 ที่ผ่านมา นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบอุโมงค์พ่นน้ำป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบอัตโนมัติจากกลุ่มนักธุรกิจอินโดจีน โดยมีนาย วรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทน นายสรพงษ์ เมตุลา และกลุ่มนักธุรกิจอินโดจีน จำนวน 39 คน มอบให้กับทางจังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ นายสรพงษ์ เมตุลา และกลุ่มนักธุรกิจอินโดจีน จำนวน 39 คน ได้ร่วมกันรวบรวมเงินบริจาคซื้ออุโมงค์พ่นน้ำป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาจากจังหวัดชลบุรี พร้อมส่งเจ้าหน้าที่มาติดตั้งอุโมงค์พ่นน้ำอัตโนมัติดังกล่าว ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 ชุด มูลค่า 30,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ถังเก็บน้ำ ปั้มน้ำ ท่อพีวีซี น้ำยาฆ่าเชื้อ ชุดควบคุมการฉีดพ่นน้ำอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

นอกจากนี้ กลุ่มนักธุรกิจอินโดจีนทั้ง 39 คน ยังได้บริจาคอุโมงค์พ่นน้ำป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกจำนวน 3 ชุดๆละ 30,000 บาท เพื่อไปมอบและติดตั้งที่สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร , โรงพยาบาลมุกดาหาร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รวมอุโมงค์พ่นน้ำฆ่าเชื้ออัตโนมัติทั้งหมด 4 ชุด เป็นเงิน 120,000 บาท…

ทีมข่าวสามเกลอ​ – ภาพ/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์