FIO.​เตรียมแจ้งความ”ฟัน” กทบ.ศรีสะเกษ โกงเงินภาษีประชาชน ซื้อตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญราคาแพงกว่าท้องตลาดเท่าตัว

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธาน FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับรายงานจากนายพิทธิรัตน์ นามศิริ รองประธานภาค ๓ มีกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดศรีสะเกษ ใช้งบกองทุนหมู่บ้าน ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญได้จำนวน ๒ ตู้ พร้อมโรงเรือน ซึ่ง FIO ได้สอบถามราคาขายเบื้องต้นตามท้องตลาด​ รวมกันทั้งหมดราคาไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้เสียหายเงินภาษีของประชาชนมากกว่า ๑๐๐%

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวอีกว่า พฤติกรรมการของกรรมการกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว เข้าข่ายกระทำความผิดตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ การดำเนินงานต้องบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน หากฝ่าฝืนผู้กระทำในฐานะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

⠀⠀⠀องค์การสืบสวนการทุจริต จะให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต่อไปเพื่อรักษาเงินภาษีของประชาชน และให้งบประมาณไปถึงพี่น้องชาวฐานรากให้มากที่สุด ซึ่งมีอยู่น้อยนิดอยู่แล้ว ยังมาถูกพวกเหลือบไร พวกนี้ มาสูบกินอีก “ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวทิ้งท้าย…

พิทธิรัตน์ นามศิริ : ภาพ/ข่าว
ธนกฤต บุษบง ประธานภาคอีสานใต้ : ประสาน
สำนักงาน FIO : รายงาน

ทีมข่าวเฉพาะกิจภาค ๓ : ภาค/ข่าว
พิทธิรัตน์ นามศิริ : ข้อมูล
สำนักงานข่าว FIO : รายงาน