ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 พันเอกยงยุทธ ขันทวี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3) ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ณ หน่วยตรวจเลือก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมี พันโทกัญญณัต ไชยโอชะ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานกรรมการตรวจเลือกฯ ซึ่งหน่วยตรวจเลือกได้ชี้แจงให้ทหารกองเกินได้รับทราบถึง เหตุผลความจำเป็นในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สิทธิหน้าที่ และสวัสดิการของทหารกองประจำการ โอกาสในการรับราชการต่อ รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทหารกองเกินสมัครใจเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

⠀⠀⠀ในครั้งนี้ มีทหารกองเกินเข้าตรวจเลือกทั้งหมด 341 คน ได้ปล่อยตัวคนประเภทต่างๆรวม 173 คนแยกเป็น คนจำพวกที่ 4 จำนวน 31 คน คนจำพวกที่ 3 จำนวน 4 คนจำพวกที่ 2 จำนวน 36 คน คนไม่ได้ขนาด 20 คน คนถัดรอง 15 คน คนผ่อนผัน 57 คน เหลือคนจำพวกที่ 1 ที่ได้ขนาดซึ่งต้องเข้าจับสลาก 150 คน และต้องเข้ารับราชการ 81 คนและในจำนวนนี้มีผู้สมัคร ร้องขอเข้ากองประจำการ 18 คน แยกกองประจำการดังนี้ ทบ.1 จำนวน 29 คน ทบ.2 จำนวน 30 คน ทอ.1 จำนวน 2 คน ทอ.2 จำนวน 2 คน ทร.1 จำนวน 5 คน ทร.2 จำนวน 6 คน ทร.3 จำนวน 7 คน

⠀⠀⠀ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักท่ามกลางกองเชียร์ที่มาลุ้นรอบๆสถานที่จับฉลากและมีสีสันจากบรรดาสาวประเภทสองที่เข้ารับการคัดเลือกในปีนี้อีกด้วย…

อภิชาติ สายชมภู,วิเศษ ใวยวัฒน์,มนัสนันท์ โพธิรักษา.- ภาพ/ข่าว

ผอ.เบิร์ด -​ รายงาน