ประธาน FIO ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ชาวบ้านร้อง เหม็นขยะ โรงงานผลิตไฟฟ้า

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2563 ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์การสืบสวนการทุจริต / FIO ได้ลงพื้นที่ดมกลิ่นเหม็นขยะด้วยตนเอง

⠀⠀⠀ประธานองค์การสืบสวนการทุจริต ดร.ก้องภพ วังสุนทร ลงพื้นที่ร่วมกับนายรัชเดช ปรีชากุลเกษม ผอ.องค์การสืบสวนการทุจริต จ.สมุทรสาคร นายเจริญ ชัยสอน ผอ.อ.กระทุ่มแบน นายกัมปนาท คงเมือง รองผอ.จ.สมุทรสาคร นายสำเนียง ไชยเดชรอง ผอ.จ.สมุทรสาคร นายชรินทร์ ทุราชะโร หน.ศูนย์ ต.บ้านบ่อ นาย กมล เศรษฐีสมบัติ รอง ผอ.อ.เมืองสมุทรสาคร และทีมงาน FIO สมุทรสาคร เข้าพบแกนนำประชาชน ในพื้นที่ ม.3 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เรื่องปัญหาโรงงานคัดแยกขยะ

⠀⠀⠀โดยมี ผอ.FIO อำเภอบ้านแพ้ว นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย ประสานงานการแก้ปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว โดยการพิจารณาหารือร่วมกัน องค์การสืบสวนการทุจริต เล็งเห็นถึงความไม่โปร่งใส การทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานต่างๆ

⠀⠀⠀ซึ่งเป็นความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก รวมถึงการทุจริตไม่โปร่งใสในการดำเนินกิจการกว่าหลายร้อยล้านบาท จึงมีการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป…

เหยี่ยวข่าว FIO สมุทรสาคร : ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว FIO : รายงาน