องค์การสืบสวนการทุจริต (FIO.)​ เสนอผู้ว่า​ฯกาฬสินธุ์​ ให้เป็นต้นแบบแก้ไขปัญหาการทุจริตกองทุนหมู่บ้าน

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์การสืบสวนการทุจริตหรือFIO ได้รับแจ้งจาก นายสายศิลป์ ผาสุก และ นายชยุต ศรีกิตติลาภ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ฝ่ายกองทุนหมู่บ้าน ว่าได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งการให้กองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการเป็นจังหวัดต้นแบบ การแก้ไขปัญหาการทุจริตกองทุนหมู่บ้าน อย่างเป็นระบบ

⠀⠀⠀เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ไม่ได้ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กองทุนหมู่บ้าน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยเครือข่ายฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงทำให้กองทุนหมู่บ้านอ่อนแอ ปิดงบดุลไม่เป็น เขียนโครงการไม่เป็น จึงเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง

⠀⠀⠀วันนี้ FIO จึงได้มายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกาฬสินธุ์ เพื่อนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นต้นแบบของการสร้างความเข้มแข็งให้กองทุนหมู่บ้านทุกแห่งทั่วทั้งจังหวัด เพื่อเป็นตัวแบบและตัวอย่างให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัญหาที่เกิดการทุจริตของกองทุนหมู่บ้านอันอย่างคึกโครม จากข้อมูลของ FIO ทั่วประเทศ มาจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ไม่ทำหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยเครือข่ายฯ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กองทุนหมู่บ้าน แต่ไปทำตรงข้ามคือ ทำอย่างไรก็ได้ให้กองทุนหมู่บ้านอ่อนแอ เพื่อจะได้หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวก ซึ่งเป็นเหมือนกันทั่วประเทศ ดังนั้นวิธีการสร้างความเข้มแข็งให้กองทุนหมู่บ้าน ทำได้ง่ายมากๆครับ…

นายสายศิลป์ ผาสุก / นายชยุต ศรีกิตติลาภ ภาพ/ข่าย
นางขนิษฐา วาทะวิจารณ์ ประธานภาค ๔ : ประสาน

สำนักข่าว FIO : รายงาน