องค์กรชุมชนรักษ์วัดหิรัญญาราม (วัดหลวงพ่อเงิน บางคลาน) จังหวัดพิจิตร ยื่นหนังสือกับ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ เพื่อร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส วัดหิรัญญาราม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

⠀⠀⠀วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมมาภิบาล(วุฒิสภา) นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือจากองค์กรชุมชนรักษ์วัดหิรัญญาราม (วัดหลวงพ่อเงิน บางคลาน) จังหวัดพิจิตร นำโดย นางสาวปภานันท์ อยู่ยืด ประธานองค์กรฯ และชาวบ้านอีกรวม 50 คน ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส วัดหิรัญญาราม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จากกรณีเรื่อง ที่มาการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทุจริต และฟ้องกลั่นแกล้งชาวบ้านกว่า 50 คดี

⠀⠀⠀สืบเนื่องจากความขัดแย้ง ระหว่างชาวบ้านตำบลบางคลานกับ รักษาการเจ้าอาวาส “วัดหิรัญญาราม” ที่มีปัญหายืดเยื้อคาราคาซังมากว่า 10 ปี สังคมภายนอกสับสนว่า ที่มาที่ไปก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเพราะเหตุใด และนับวันจะรุนแรงขึ้นทุกที เหตุนี้เกิดจากอะไร ทำไมชาวบ้านตำบลบางคลานลงชื่อนับพันคน ไม่เอาพระรูปนี้ที่มาเป็นรักษาการ(วัดหิรัญญาราม) ชาวบ้านเคยยื่นหนังสือถึงพระผู้ใหญ่ในจังหวัดพิจิตร ขอเปลี่ยนพระรักษาการเป็นรูปอื่น(ไม่เอารูปนี้) เพราะชาวบ้านรู้เห็นพฤติกรรม ความประพฤติส่วนตัวที่ชาวบ้านรับไม่ได้

⠀⠀⠀นางสาวปภานันท์ฯกล่าวว่า รักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม(วัดหลวงพ่อเงิน บางคลาน)ได้ โยกย้ายเงินวัดไปกว่า 140 ล้านบาท ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อปี 2557 จนถึงวันนี้ ยังไม่เคยชี้แจงบัญชีรายรับ รายจ่าย ยอดเงินเหลือเท่าไร เอาไปใช้อะไรบ้าง แบบนี้ผิด พ.ร.บ.สงฆ์ หรือไม่ และทางรักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม(วัดหลวงพ่อเงิน บางคลาน)ได้ฟ้องชาวบ้านกว่า 50 คดี ในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าของเจ้าหน้าที่ และบุกรุก แม้กระทั่งชาวบ้านเข้ามาทำบุญก็ถูกฟ้อง ในข้อหาบุกรุก เช่นกัน นางสาวปภานันท์ฯกล่าว

⠀⠀⠀โดยประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล(วุฒิสภา) ได้กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไว้ และจะส่งต่อไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป พร้อมกันนี้ยืนยัน คณะกรรมาธิการฯ จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด…

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน