การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหารลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านหลังเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้

⠀⠀⠀วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายเชษฐ คะปัญญา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทีมงานลงพื้นที่พบปะประชาชน ชาวบ้านแก่งนาง หมู่ที่ 7, 11, 12, 15 และบ้านด่านช้าง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จำนวน 30 ครัวเรือน ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการสำรวจประมาณการระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เป็นการด่วน

⠀⠀⠀นายเชษฐ คะปัญญา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 7, 11, 12, 15 และบ้านด่านช้าง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จำนวน 30 ครัวเรือน หลังจากได้รับการร้องขอได้นำทีมงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่พบปะชาวบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ดำเนินการสำรวจประมาณการระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ประชาชนเป็นการเร่งด่วน และได้ดำเนินการสำรวจส่งแฟ้มงานเข้าส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติจากส่วนกลางในการดำเนินต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว

อภิชาติ สายชมภู/รายงาน