FIO ร้องเรียนผู้ว่าฯ.!!!!! สั่งปิดสำนักงานเครือข่าย กทบ.อำเภอ…”เถื่อน”

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์การสืบสวนการทุจริตหรือFIO ได้รับแจ้งจาก นายสายศิลป์ ผาสุก และ นายชยุต ศรีกิตติลาภ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ฝ่ายกองทุนหมู่บ้าน ว่าได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้อำนาจดำเนินการสั่งปิดสำนักงานประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเถื่อน และให้ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ยุติบทบาททันที

⠀⠀⠀เนื่องจากสำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอยางตลาด เป็นสถานที่ทำผิดกฎหมายและตัวประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอยางตลาด เข้ามาแบบผิด ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยเครือข่ายฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาการอำเภอยางตลาดและสำนักงานพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งหนังสือคัดค้านการลงนามรับรองตำแหน่งประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอยางตลาด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแล้ว แต่เรื่องก็ยังเงียบ
วันนี้ FIO จึงได้มายื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการกาฬสินธุ์อีกช่องทางหนึ่ง พร้อมทั้งมีการเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาการทุจริตเงินงบประมาณของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ท่านผู้ว่าราชการพิจารณาสั่งการดำเนินงาน

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวทิ้งท้ายว่า เรื่องการเข้ามาทำหน้าที่ของประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอท่านนี้ ได้มีการดำเนินงานร้องเรียนกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น FIO ยังให้โอกาสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบโดยเร็ว ถ้า FIO เปิดโอกาสให้แล้ว ยังไม่รับโอกาสนั้น อย่ามาร้องโอดอวยทีหลัง เพราะ FIO จะแจ้งความคดีอาญา มาตรา ๑๕๗ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกแห่ง…

นายสายศิลป์ ผาสุก / นายชยุต ศรีกิตติลาภ : ภาพ/ข่าย
นางขนิษฐา วาทะวิจารณ์ ประธานภาค ๔ : ประสาน

สำนักข่าว FIO : รายงาน