FIO.​ “ด๊อกเตอร์​นอก​ ที่พึ่งคนฐานราก” ลงพื้นที่ คุณยายก้มลงกราบทั้งน้ำตา​ หลังถูกผู้มีอำนาจรังแกมานานหลายปี ทำให้ชาวฐานรากเดือดร้อนร่วมหมื่นชีวิต

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานองค์การสืบสวนการทุจริต / FIO ได้พาคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย นายภูดิส อินทร์วงค์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ทนายสายัญ อินสอน รองประธานกรรมการ ด้านสืบสวนสอบสวนการทุจริต นายเกียรติศักดิ์ มูลสาร รองประธานกรรมการ ด้านข้อมูลและสื่อออนไลน์ นายธนกฤษ บุษบง ประธานภาค ๓ นางสาว จารุจันทร์ ยะสุตา ผู้ช่วยประธาน FIO นางสาวธาดาพร ศิริโยธา และนางสาวพิมพ์พิศา ธนคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ FIO

⠀⠀⠀สืบเนื่องจากมีชาวฐานรากได้ร้องเรียนทีม FIO ภาคอีสานตอนบน โดยผ่านนายฉัตรติพงษ์ ทุ่มเที่ยงผู้อำนวยการองค์การสืบสวนการทุจริต หรือ FIO หลังจากนั้นทีมงาน FIO ได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานข้อมูลนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริหาร จนประธาน FIO ว่ามีชาวฐานรากเดือดร้อนร่วม ๑๐,๐๐๐ ชีวิต จึงได้พาทัพใหญ่ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวฐานรากด้วยตนเอง

⠀⠀⠀ในการลงพื้นที่ดังกล่าวมีตัวแทนชาวฐานรากได้ชี้แจงถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านจากการกระทำของผู้นำ ซึ่งตัวแทนชาวฐานรากเคยร้องเรียน ปปช. ผู้ว่าราชการจังหวัด มานานร่วม ๒ ปี แต่ไม่มีอะไรคืบหน้า ทั้งๆที่มีความผิดชัดเจน ชาวฐานรากทุกข์ทรมานมานานหลายปี

⠀⠀⠀หลังจากตัวแทนชาวฐานรากได้ชี้แจงถึงความเดือดร้อนของชาวฐานรากเสร็จ ในขณะที่ “ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ประธาน FIO กำลังจับไมล์พูดกับตัวแทนผู้เดือดร้อน ปรากฏว่า มีคุณยายท่านหนึ่งลงจากเก้าอี้ก้มลงกราบทีมงาน FIO กับพื้น ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธาน FIO จึงรีบคลุกเข่าลงไปรับให้คุณยายลุกขึ้น

⠀⠀⠀หลังจากนั้น “ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ดร.ก้องภพ วังสุนทรประธาน FIO จึงจับไมล์มาพูดอีกครั้ง แต่ไม่สามารถพูดได้เพราะมีเสียงสั่นคลอพร้อมน้ำตาลูกผู้ชาย ท่านประธานภาค ๓ จึงแย้งไมล์ไปพูดแทน จนเวลาผ่านไปประมาณ ๓ นาที “ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธาน FIO จึงจับไมล์พูดกับชาวฐานรากใหม่อีกครั้ง พร้อมเสียงสั่นคลอ ถ่ายทอดความรู้สึก ความเข้าใจ ที่ชาวฐานรากถูกผู้มีอำนาจรังแก แต่ไม่มีหน่วยงานไหนช่วยได้

⠀⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวว่า วันนี้เป็นภาพความประทับใจที่ผมจะไม่ลืมตลอดชีวิต เป็นภาพและวันที่ผมมีความสุขมาก ที่เป็นดัชนีชี้วัดอย่างดีว่า ผมทำถูกแล้วที่ได้ตั้งองค์การสืบสวนการทุจริต หรือ FIO ขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งชาวฐานราก ผมเชื่อว่ายังมีพี่น้องชาวฐานรากอีกจำนวนมากที่เดือดร้อน ไม่ต่างจากเกือบหมื่นชีวิตในตำบลนี้…

ฉัตรติพงษ์ ทุ่มเที่ยง และทีมงานเหยี่ยวข่าว FIO ภาคอีสานตอนบน : ภาพ/ข่าว
นางขนิษฐา วาทะวิจารณ์ ประธานภาค ๔ : ประสาน
สำนักข่าว FIO : รายงาน