กรรมการ กทบ.จว.อุบลฯ ร้อง FIO ผญบ.ปลอมลายมือชื่อรับเงินและขายปุ๋ย แพงเกือบ 200%

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธาน FIO / องค์การสืบสวนการทุจริต ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ได้รับรายงานจากนายพิทธิรัตน์ นามศิริ รองประธานภาค ๓ ว่ามีกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้องเรียนมายัง FIO และทางทีมงาน FIO ภาค ๓ ได้ลงพื้นที่สืบสวนหาข้อมูลพบว่า จากการสอบถามเจ้าของบัตรประชาชน นางสาวซื่อสัตย์ (นามสมมุติ) ผู้มีชื่อเป็นผู้ขายปุ๋ย และลงลายมือชื่อรับเงินจากกองทุนหมู่บ้าน โดยเจ้าของบัตรประชาชนแจ้งว่าไม่ทราบเรื่อง แต่ได้มอบสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีจริง แต่ตนเองไม่ได้ลงลายมือชื่อรับเงินตามเอกสาร และไม่ได้เป็นผู้ขายปุ๋ยดังกล่าวให้กองทุนหมู่บ้าน โดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ขายให้กับกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว ราคากระสอบละ ๓๘๐ บาท แต่เบื้องต้นจากการสอบถามราคาขายตามท้องตลาดประมาณราคากระสอบละ ๑๕๐ บาท เท่านั้น

⠀⠀⠀ด้านกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ผู้ที่ได้ร้องเรียน FIO แจ้งว่าไม่ทราบข้อมูลการซื้อขายปุ๋ยของกองทุนหมู่บ้านมาก่อน พอมาทราบข้อมูลภายหลังคิดว่าเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใส จึงได้ร้องเรียนมายัง FIO จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการสืบสวนหาข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการทุจริตเงินภาษีของประชาชนหรือไม่?

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก” กล่าวอีกว่า พฤติกรรมการดังกล่าวของผู้ใหญ่บ้าน เป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ การดำเนินงานต้องบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน หากฝ่าฝืนผู้กระทำในฐานะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งเข้าข่ายฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ โดยการลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน …

นายธนพล กล้าทน กรรมการ FIO จ.อุบลราชธานี และ พิทธิรัตน์ นามศิริ : ภาพ/ข่าว

ธนกฤต บุษบง ประธานภาคอีสานใต้ : ประสาน

สำนักข่าวFIO : รายงาน