นายวิริยะ ทองผา เปิดงาน ถนนวัฒนธรรม ผู้ไทหนองสูง ครบรอบ 177 ปี เมืองหนองสูงในอดีต

⠀⠀⠀วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานถนนวัฒนธรรมภูไทหนองสูง ครบรอบ 177 ปี เมืองหนองสูงในอดีต โดยมีนายปิตินัธ นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ถนนหน้าโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงถึงวัดไตรภูมิ ภายในงานมีการแสดงฟ้อนรำ กลองตุ้ม 6 ตำบล การแสดงศิลปะวัฒนธรรมภูไทเมืองหนองสูงและการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองหนองสูง ผ้าพื้นเมือง ผ้าหมักโคลน ผ้าย้อมคราม

⠀⠀⠀นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่ากิจกรรมถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรมภูไทหนองสูงจะเป็นถนนคนเดินสายวัฒนธรรมภูไทแห่งแรกของจังหวัดมุกดาหารและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมภูไทหนองสูง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร ช่วงโควิด-19 และยังสร้างรายได้ให้ชุมชนและคนในท้องถิ่นอีกด้วย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว
อภิชาติ สายชมภู/รายงาน…