“น้ำท่วมซ้ำซาก ซอย 6-7 บ้านชลประทาน​ หมู่ 10 ตำบลละหานทราย บุรีรัมย์”

⠀⠀⠀นางสาวสุวรรณาสุขแสวง ผอ.FIO.อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านวิดน้ำ-ขนของหนีน้ำท่วม ซอย 6-7 หมู่ 10 บ้านชลประทาน ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจุดนี้เกิดปัญหาซ้ำซากเรื่องน้ำท่วมขังมานาน โดยนาง สุวรรณา สุขแสง ผอ.FIO.อำเภอละหานทราย ได้เคยร้องทุกข์ไปยังศูนย์ดำรงธรรม แล้วเมื่อปี 2558 เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือเทศบาลละหานทราย เข้ามาดูแลแก้ไข ถนนซึ่งเป็นแอ่งกระทะ และแก้ไขระบบทางเดินน้ำเพื่อวางท่อให้ การระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังดังกล่าว จนบัดนี้ผ่านมาหลายปี ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด​ และน้ำท่วมในครั้งนี้รวมถึงบ้านของ นางสุวรรณา ผอ.FIO.อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ถูกน้ำท่วมเช่นกัน​ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือและแก้ไขโดยด่วนด้วย…

นางสุวรรณา สุขแสง:ภาพ/ข่าว

อภิชาติ สายชมภู/รายงาน