โค้งสุดท้ายหาเสียงเลือกตั้ง นายก-สมาชิก อบจ.มุกดาหาร ผู้สมัครเร่งลงพื้นที่ พร้อมชูนโยบายหลักสู้ขอคะแนนจากประชาชนในพื้นที่

⠀⠀⠀วันที่ 10 ธ.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหาร ในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายของการหาเสียง เนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียง 10 วัน ก็จะถึงวันที่ประชาชนจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกทั้ง นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.มุกดาหาร ทั้ง 24 เขตเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 นี้ ผู้สมัครจากทุกกลุ่มได้พากันลงพื้นที่หาเสียงอย่างหนัก ด้วยหวังช่วงชิงคะแนนเสียงจากประชาชนในพื้นที่

⠀⠀⠀โดย นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ ผู้สมัครนายก อบจ.มุกดาหาร หมายเลข 1 (อดีต นายกเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และทนายความ) ในการสู้ศึกครั้งนี้ในนามคณะก้าวหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่มุกดาหาร ได้มีทีมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ครบทั้ง 24 เขตเลือกตั้ง โดยมีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล นางสาวพรรณิการ์ วานิช ได้ลงพื้นที่ช่วยในการหาเสียงให้กับผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้ามุกดาหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมผู้สมัครลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมแจกเอกสารแผ่นพับที่มีทั้งภาพและข้อความสนับสนุนในการขอคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวมุกดาหาร

⠀⠀⠀พ.ต.ท. จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ ผู้สมัครนายก อบจ. มุกดาหาร หมายเลข 2 (อดีตข้าราชการตำรวจ อดีต สว.จังหวัดมุกดาหาร) ในการสู้ศึกครั้งนี้ในนามพรรคเพื่อไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ เพื่อไทย หัวใจคือประชาชน ซึ่งได้ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารไม่ครบทั้ง 24 เขตเลือกตั้ง แต่ยังคงเดินหน้าหาคะแนนเสียงจากประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

⠀⠀⠀นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ (ครูแป้ว) ผู้สมัครนายก อบจ.มุกดาหาร หมายเลข 3 (อดีตข้าราชการครู ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน) เคยลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.มุกดาหาร เมื่อปี 2556 แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ครั้งนี้ลงสู้ศึกอีกครั้งในนามผู้สมัครอิสระ โดยยึดคำว่า เลือกสมประดิษฐ์ อย่ายึดติดพรรคการเมือง มุกดาหารจะรุ่งเรือง ดูเรื่องนโยบาย ซึ่งได้ชูนโยบายในการหาเสียงคือ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมผลักดันประปาโซล่าเซลล์ จัดหานักกฎหมายดูแลประชาชน ส่งเสริมพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัด และส่งเสริมผลักดันจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้ลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ซึ่งได้รับฐานคะแนนเสียงจากกลุ่มข้าราชการครู และลูกศิษย์ พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในการลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ ผมพร้อมจะเปลี่ยนแปลงมุกดาหาร

⠀⠀⠀นายวิริยะ ทองผา ผู้สมัครนายก อบจ.มุกดาหาร หมายเลข 4 ลงสมัครในนามผู้สมัครอิสระ ลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยได้ชูนโยบาย การสร้างฝายและขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคและบริโภค สร้างและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร สร้างนักกีฬาสู่อาชีพ สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพร้อมที่จะหนุน สนับสนุนการศึกษา สื่อการเรียนที่ทันสมัย สนับสนุนด้านสาธารณะสุขในด้านการป้องกันโรค และเครื่องมือในการรักษาพยาบาล สนับสนุนส่งเสริมทุกกลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง รวมถึงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีและการจัดกิจกรรม ภายใต้ สร้างคน สร้างเมือง สร้างอนาคต สร้างมุกดาหารไปด้วยกัน ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นจังหวัดมุกดาหารให้ฉายาว่า ผู้รับใช้ประชาชน คนติดดิน วิริยะ ทองผา

⠀⠀⠀นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ (โต) ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 5 (อดีต รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร อดีตคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร อดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยนายอดุลย์ ไชยสุนันท์ เป็นนายก อบจ.มุกดาหาร) ได้ลงพื้นที่หาเสียงเสียงชูนโยบายการหาเสียง อนาคตมุกฯ…อนาคตใหม่ เพื่ออนาคต เพื่อมุกดาหาร บ้านของเรา ในการสมัครครั้งนี้ไม่ได้ส่งทีมผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว
อภิชาติ สายชมภู/รายงาน