พระเทพวิสุทธิกวี รองเจ้าอาวาสวัดบวรนอเวศวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร

⠀⠀⠀วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น.พระเทพวิสุทธิกวี (ถาวร อธิวโร ป.ธ.4) รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการให้บริการผู้ป่วยลดความแออัดในการเข้ารับบริการของผู้ป่วยและประชาชน และทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม โดยมี นายเอกราช มณีกรรณ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย แพทย์หญิงนารีกาน สังขะฤกศร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนิคมคำสร้อย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แล้วประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อยร่วมในพิธี ณ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

อภิชาติ สายชมภู,วิเศษ ใวยวัฒน์/ภาพข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน