โรงเรียนบ้านคำสร้อย จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส ประจำปี 2563

⠀⠀⠀วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2563 พื่อส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของต่างประเทศ และเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ ให้แก่เด็กและเยาวชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการฝึกฝนด้านการใช้ภาษา ท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป โดยมี นางบุณย์ฉาย ประธรรมสาร ประธานกรรมการโรงเรียนบ้านคำสร้อย เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายกานต์ นักลำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสร้อย นายอภิชาติ สายชมภู กรรมการโรงเรียนฝ่ายตัวแทนผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน มห้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

อภิชาติ สายชมภู/ภาพข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน