เริ่มแล้ว “ก้องภพ โมเดล @หัวนาคำ” เป้าหมายสร้างรายได้ปีละ 200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563


⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งสุดท้ายของชาวฐานราก”
ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต เจ้าของลิขสิทธิ์ “ก้องภพ โมเดล เศรษฐกิจฐานราก 4.0” ร่วมกับนายสายศิลป์ ผาสุก ประธานเครือข่าย กทบ.ตำบลหัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เริ่มต้นนับหนึ่งในการดำเนินโครงการ “ก้องภพ โมเดล @หัวนาคำ”

⠀⠀⠀โดยได้บรรยาย ให้กับผู้นำในตำบลหัวนาคำ จำนวน 113 คน ถึงวิธีการดำเนินโครงการ
โดยมีประธานภาค 3 (นายธนกฤต บุษบง) ผู้อำนวยการจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการจังหวัดอุดรธานี รองผู้อำนวยการจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการภาคอีสานเหนือ ขององค์การสืบสวนการทุจริต ร่วมสังเกตการณ์

⠀⠀⠀ด๊อกเตอร์บ้านนอก กล่าวว่าโครงการนี้ จะเป็น “ตำบลต้นแบบ” แห่งแรกของประเทศไทย ในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ที่ไม่เคยมีใครดำเนินการมาก่อน เป้าหมายสร้างรายได้ให้ตำบลหัวนาคำ ปีละ 200 ล้านบาท

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

มุกดาหารทูเดย์ รายงาน