สาวงามอำเภอนิคมคำสร้อยคว้ารางวัลที่1ประกวดนางงามผ้าไทย ในงานโครงการพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการ จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ จังหวัดมุกดาหารให้กับสตรีในเขตจังหวัดมุกดาหารโดยมีนางจิตราวันท์ ยืนยง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะของสตรีทุกระดับ และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสตรีในจังหวัดมุกดาหาร ส่งเสริม ให้สตรีมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมและอนุรักษ์สืบสาน ภาพพื้นถิ่นไทย และเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูสตรีไทย ดีเด่นระดับจังหวัดปี 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากทุกอำเภอ ในจังหวัดมุกดาหารอำเภอละ 50 คนรวมทั้งสิ้น 350 คนพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด

⠀⠀⠀โดยในงานมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563 การจัดบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และพืชผักสวนครัวของกลุ่มสตรี ทั้ง 7 อำเภอ การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานของสตรีจังหวัดมุกดาหาร ประกวดการจัดสำรับอาหารพื้นถิ่น ประกวดอาหารที่ทำจากพืชผักสวนครัวที่ปลูกตามโครงการปลูกผักฯ ประกวดสาวงามการแต่งกายด้วยผ้าไทยมุกดาหาร อำเภอละ 1 คน (สตรี)ซึ่งในปีนี้ อำเภอนิคมคำสร้อย ส่งนางบุณย์ฉาย ประธรรมสาร เป็นตัวแทนสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย และคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ตามความคาดหมาย ประกวดปักลายดอกช้างน้าวบนผ้า อำเภอละ 1 คน (สตรี) การเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล สุภาพสตรี/สุภาพบุรุษ เวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สตรีไทยก้าวไกลสู่สากล ตามลำดับ⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

วิเศษ ใวยวัฒน์/ภาพข่าว
อภิชาติ สายชมภู:สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน