สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ เทศบาลเมืองสุรินทร์ศึกษาดูงาน​ งานเทศกิจ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

วันนี้​ (13ก.พ.63)​ เวลา​09.00​ น.​ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชุด จนท.เทศกิจ จำนวน25คน จากเทศบาลเมืองสุรินทร์ นำโดยนายอัครพันธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มาศึกษาดูงาน งานเทศกิจ และรับการฝึกอบรมนอกสถานที่ ณ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

โดยมีนายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันฯเป็นวิทยากร ฝึกอบรม บรรยาย ภารกิจ ขอบข่าย อำนาจ หน้าที่ ของ จนท.เทศกิจ ตลอดจนตอบคำถามแลกเปลี่ยน การปฎิบัติหน้าที่ ในด้านการจัดระเบียบสังคม จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้กับ จนท.เทศกิจ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปปฎิบัติหน้าที่​ ต่อไป…

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์