สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประชุมติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่​18​ ก.พ.​ 63​ เวลา13.30 น.​ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธาน ที่ประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีคณะกรรมการ ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร และคณะกรรการ ศปถ.จากหน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้​ ประธานชุมชน ทุกๆชุมชน ในฐานะกรรมการ ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้เสนอข้อปัญหาด้านการเกิดอุบัติเหตุทางถนน แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างกว้างขวาง และฝ่ายเลขา ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร จะได้ดำเนินการจัดทำแผนในการดำเนินการแก้ไขต่อคณะผู้บริหารต่อไป…

สำนักข่าวมุกดาหารูเดย์​ – รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์