สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ อบจ.มุกดาหารจัดโครงการเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ปี 2563 โดยมีนายมารุต อุปนิสากรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหารนายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางเลขา บุตรดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจงวุฒิเวศย์ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารได้แสดงผลงานทางด้านการศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานตนเองให้ประชาชนได้ทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถของท้องถิ่น และให้เด็กเล็ก นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร มีเวทีแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อนไปพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันจัดนิทรรศการทางการศึกษา โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งตัวแทนอำเภอเข้าประกวดจำนวน 7 ซุ้มนิทรรศการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการให้แก่ เด็กเล็ก เด็กนักเรียน ครู และบุคลากร จำนวน 4 รุ่น 16 รายการ และมีการจัดเสวนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารสู่เมืองอัจฉริยะ (smart city)

ทีมข่าวสามเกลอ/ทีมข่าวเบาะแสนิวส์​ -​ ภาพ/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์