สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ อบรมหลักสูตร จิตอาสา904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่3/63ประเภทกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ

วันนี้​ (27​ ก.พ.​ 63)​ เวลา​14.30 น.​สนง.ปภ.จ.มุกดาหาร ทำการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/63 ประเภทกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ ณ โรงแรมมุกดาหารวิลเลจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยนายภิรมย์ เทพคำราม หน.ฝ่ายป้องกันและปฎิบัติการ สนง.ปภ.จังหวัดมุกดาหาร เป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชา”การจัดการสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน”ให้กับจิตอาสาภัยพิบัติ (รุ่นที่ 3) ของเทศบาลตำบลดงมอน, เทศบาลตำบลนาโสก และ อบต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร จำนวน 150 คน

ก่อนลงฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม)นายภิรมย์ เทพคำราม ประสานขอความอนุเคราะห์ นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร มาร่วมพบปะและให้ให้คำแนะนำผู้เข้ารับการอบรมในนามสมาชิกจิตอาสา904 ได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%เพื่อจะได้ขยายผลไปยังหมู่บ้าน ชุมชน ของผู้ที่ร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ต่อไป…

ผอ.เบิร์ด สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ ร​ายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์