สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 พร้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 11ประชุมหารือข้อราชการเรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง ที่จังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (4 ก.พ. 63) เวลา 14.00 น. นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 11 และคณะเดินทางเข้าหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง รอบที่ 1 และประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการติดตามการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดด้วยกลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ที่ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พร้อมลงเรือเพื่อตรวจดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง

นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อม จากการดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะเตรียมในเรื่องของแนวทางในการป้องกัน หรือในเรื่องการทำโครงการที่จะมีผลกระทบ เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งด้านดีและด้านที่มีผลกระทบ โดยหลังจากที่ได้หารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทำให้ทราบว่าในบางวิกฤตก็มีโอกาสอยู่เสมอ จากที่ได้ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ได้ทราบว่า ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศค่อนข้างน้อย เปรียบเทียบกับอีก 7 จังหวัดที่มีพรมแดนติดแม่น้ำโขง จะเห็นว่าจังหวัดมุกดาหาร มีระดับน้ำโขงที่ยังไม่น่าเป็นห่วง แล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยว จากระดับน้ำโขงที่ลดลง กลับกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น ถือเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังมีข้อห่วงใยผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขงมีน้ำน้อย ทางสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงอยากจะทราบเรื่องของผลกระทบที่มีต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ การกัดเซาะของพื้นที่หรือการมีพื้นที่งอกก็ตาม นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องของชีวภาพ การประมง คุณภาพน้ำ การพยากรณ์ โดยเฉพาะในช่วงนี้ เรื่องภัยแล้ง อีก 4 เดือนข้างหน้าจะมีฝนตกลงมาหรือไม่ ซึ่งได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ว่าในระยะ 4 เดือนข้างหน้านี้ จังหวัดมุกดาหารจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ได้เสนอแนะให้จังหวัดมุกดาหาร จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อที่จะได้เห็นภาพกว้างที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่น ผลกระทบในระดับนานาชาติ และเพื่อจะได้ไปนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการในระดับนโยบายต่อไป

ทั้งนี้ จากปรากฏการณ์แม่น้ำโขงเปลี่ยนสี เป็นสีฟ้าคราม ซึ่งเป็นที่กังวลหลายฝ่าย ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ดำเนินโครงการความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำโขง พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี และมีค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 คือ สามารถอุปโภคบริโภคได้โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค , การอนุรักษ์สัตว์น้ำ , การประมง , การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ…

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์