สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ มุกดาหารขับเคลื่อนโครงการ บ้านสวย เมืองสะอาด สนองนโยบายพ่อเมืองฯ

⠀⠀⠀วันที่ 13 ก.พ. 64 เวลา 05.00 น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร สนองนโยบายนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยการขับเคลื่อนตามโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564-2565

⠀⠀⠀โดยการลอกคลองระบายน้ำ ล้างถนน ซอยกลางที่หลังโรงพยาบาลมุกดาหาร ที่เชื่อมระหว่างซอยยุทธกาจ กับถนนสองนางสถิตย์ประกอบด้วย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาลนำโดยนายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ พร้อม จนท.เทศกิจ ร่วมกับ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย นายบุญลักษณ์ บุญเรือง หน.งานรักษาความสะอาด ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง นำทีมโดยนายธีระศักดิ์ แสนโสม นายช่างอาวุโส พร้อมทีมงาน และพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายอาหารในกลุ่มชุดที่ขายช่วงเวลากลางวันตั้งแต่เวลา 05.00 – 15.00 น. จำนวน 15 ราย โดยช่วยกันทำการลอกคลอง ขัดล้างพื้นถนน ซอย และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในเวลา 08.00 น.

⠀⠀⠀ซึ่งการทำกิจกรรมนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนตามโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 – 2565 จังหวัดมุกดาหาร และเราจะได้ทำการขยายผลต่อไปในตลาดและถนนเส้นอื่นอีกต่อไป…

⠀⠀⠀

ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน