บุคลากร อบจ.มุกดาหาร ร่วมแสดงความยินดี นายก อบจ.มุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานวันแรก

⠀⠀⠀วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.09 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางบัวพันธ์ กอดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหารต่อไป

⠀⠀⠀ก่อนเข้าทำงานวันแรก พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้กราบขอพร พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมี พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะ จังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ได้มอบพระประจำวันศุกร์(ปางรำพึง) เพื่อกราบไหว้ บูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ…

⠀⠀⠀

ช.น้อย(วิเศษ ใวยวัฒน์) -​ ภาพ/ข่าว
ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน