สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ มุกดาหารดำเนินโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด อย่างต่อเนื่อง

⠀⠀⠀วันที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 15.00 น. นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกตรวจตรา การจอดรถที่ถนนพิทักษ์พนมเขต บริเวณ ฝั่งด้านหน้า รพ.มุกดาหาร และฝั่งด้านหน้าโรงเรียนมุกดาลัย ผลการตรวจตรา พบว่าประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ความร่วมมือและปฎิบัติตามตามคำแนะนำเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้ บริเวณหน้าโรงพยาบาลมุกดาหาร โล่ง สะอาด สะดวกสบาย และเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

⠀⠀⠀ซึ่งถือว่าการขับเคลื่อนตามนโยบาย และโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564-2565 จังหวัดมุกดาหาร ของนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นรูปธรรมและเป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนในจุด หรือสถานที่อื่นๆต่อไป…สท

⠀⠀⠀

ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน