มุกดาหาร ทำพิธีลงนาม MOU การจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหารและการประชุม KICK OFF UNDER GROUND บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหาร⠀⠀⠀มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดลงนาม MOU การจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหารและการประชุม KICK OFF UNDER GROUND บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหาร โดยมีนายสุริย์ เปี่ยมงาม ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด โครงการครั้งนี้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ โดย PEA กำหนดเส้นทาง

⠀⠀⠀วันเวลาดำเนินการและประสานงานให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารดำเนินการสำรวจ พร้อมติดเทปแสดงสัญลักษณ์ (Marking) สายสื่อสารที่มีการใช้งาน ส่วนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานจะรื้อถอนลงทั้งหมด โดยมีฝ่ายปกครองในพื้นที่เป็นสักขีพยาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งในปีงบประมาณ 2564-2565 จังหวัดมุกดาหารได้จัดทำโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ๆ สถานที่บริเวณอาคารบ้านเรือน และสถานที่ราชการต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด สวยงาม รวมทั้งการจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารให้มีความปลอดภัย และให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมาย จึงได้มีการจัดพิธีลงนาม MOU การจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประจำปี 2564และการประชุม KICK OFF UNDER GROUND บริเวณหน้าหอแก้วมุกดาหาร

⠀⠀⠀โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนาม MOU ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมือมุกดาหาร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้บริหารจากแขวงการทางมุกดาหาร และการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและเข้าร่วมกาประชุมในครั้งนี้

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว.ช.น้อย ..วิเศษ ใวยวัฒน์ สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน