สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ เมืองมุกดาหาร ร่วมโรงเรียนมุกดาลัย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมุกดาลัย

⠀⠀⠀วันที่ 20 ก.พ. 64 ช่วงเวลา 13.30 น.นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ในฐานะคณะทำงาน ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร และคณะทำงาน ศปถ.จังหวัดมุกดาหาร พร้อม ชุดเทศกิจ / พ.ต.ท.นิรันธกรณ์ ทานวรวิทย์ สว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร คณะทำงานศปถ.สภ.เมืองมุกดาหาร พร้อม ชุดตร.จร.ร่วมกับ ดร.ชาติชาย ก่อคุณ ผอ.โรงเรียนมุกดาลัย และนายศรายุทธ เขมะลักษณ์(เสี่ยน้อย)ร้านมุกดาหารอะไหล่ ในฐานะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมุกดาลัย ได้ร่วมกันทำการขับเคลื่อนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%กับผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนมุกดาลัย ระดับชั้นป.4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มาร่วมประชุมในวันนี้

⠀⠀⠀และในครั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียน รร.มุกดาลัย ทุกๆคนที่ร่วมประชุมกัน ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุมว่า พร้อมที่จะร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กับ โรงเรียนมุกดาลัย และกับ ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร และเพื่อเป็นแนวร่วมในภาคประชาชน รวมทั้งเป็นการสนองนโยบาย ของนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และเป็นการขับเคลื่อนตามโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด จังหวัดมุกดาหาร ต่อไป…

⠀⠀⠀

ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าว มุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน