7 หน่วยงานจับมือร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วย”การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างบูรณาการ

⠀⠀⠀วันที่​ 22​ ​กุมภาพันธ์ 2564 เวลา​ 09.00 น. พ.ต.ท.​ดร.​จิตต์​ ศรีโยหะ​ มุกดาธนพงศ์​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอย่างบูรณาการกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร​

⠀⠀⠀โดยมี​ นายเอกราช​ มณีกรรณ์​ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร​ ​ประธานในพิธีและร่วมลงนามเป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข็มแข็งของชุมชนอย่างบูรณาการ 7​ องค์กร ดังนี้​ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีในครั้งนี้ อีกด้วย

⠀⠀⠀ด้านนายศศิพงษาจันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมนมุกดาหารกล่าวถึงความเป็นมาของการทำข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข็มแข็งของชุมชนอย่างบูรณาการ ว่า สืบเนื่องจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดมุดการ โดยมี ดร.ทิวากร เหล่าลือชา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ พร้อมทีมงานจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 4567 ครัวเรือน ตามเป้าหมายในจังหวัดมุกดาหารจากข้อมูล TPMAP ในการดำเนินการในปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลการแก้ไขความยากจนอย่างแม่นยำและการจัดทำโครงการนำร่อง ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นที่ 2 จะดำเนินการโครงการใน 3 อำเภอคือ อำเภอเมือง และอำเภอดงหลวง และในปีที่ 3 พ.ศ. 2565 มีแผนดำเนินการในอำเภอที่เหลือ ในวันนี้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ร่วมมือกับ 6 หน่วยงานเพื่อทำความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จะเป็นการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำระบบและกลไกการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบหลังจากการทำความร่วมมือในวันนี้ ในเกิดความยั่งยืนต่อไป ณ สวนรุกขชาติห้วยบังอี่ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร…

⠀⠀⠀

ช.น้อย. -​ ภาพ/ข่าว
ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​รายงาน