มุกดาหาร -​ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุม โครงการวิเคราะห์จุดเสี่ยง ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

⠀⠀⠀วันที่ 23 ก.พ. 64 เวลา 09.30 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมโครงการวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น1 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์ ขนส่งจังหงัดมุกดาหาร เป็นประธานที่ประชุม

⠀⠀⠀โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ได้เชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมกัน เพื่อวิเคราะห์ จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และวันนี้แต่ละหน่วยงานได้นำเสนอข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างกว้างขวาง เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

⠀⠀⠀ทางด้าน นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ในฐานะคณะทำงาน ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร และคณะทำงาน ศปถ.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า อยากให้ทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชน ให้หันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง เพื่อลูกหลานของท่านจะได้ยึดถือ นำไปปฏิบัติสืบต่อไป…

⠀⠀⠀

ทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ รายงาน