อำเภอนิคมคำสร้อย การสมัคร นายกเทศมนตรีเทศบาล และ สท.วันแรก


⠀⠀⠀เมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ 2564 ทีบริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลนิคม ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลนิคมคำสร้อย มี2เขตเลือกตั้ง ได้มีกลุ่มที่พร้อมลงสมัครชิงตำแหน่งมากันอย่างพร้อมเพรียงตั้งแต่เช้าก่อนถึงเวลารับสมัครท่ามกลางบรรยากาศกองเชียร์ของแต่ละกลุ่มที่มาให้กำลังใจผู้สมัครของตนเอง เมื่อเวลา 08.30น นางทองมาศ ขันธะหัตถ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยโดยวันนี้มี2กลุ่มที่สมัครลงสมัครชิงเก้าอี้ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยมี นายคมณ์เดช โสมรักษ์ กลุ่มพัฒนานิคมคำสร้อย จับได้เบอร์ 1 นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ครบทั้ง2เขต นายเชษฐา ทรงประโคน กลุ่มนิคมร่วมใจ จับได้เบอร์ 2 ได้นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครบทั้ง2เขตเช่นกันต่อจากนั้นผู้สมัครทั้ง2ท่านจึงได้ยื่นเอกสาร การสมัครครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยทั้ง2เขตรวม29คนโดยมีผู้สมัครเขต1จำนวน16คนและเขต2จำนวน13คนรวม29คน

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀
วิเศษ ใวยวัฒน์(ช.น้อย)/ภาพข่าว สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน