สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ อุตรดิตถ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่ บ้านเสี้ยว​ อำเภอฟากท่า

วันนี้ (24 ม.ค. 2563) เวลา 09.00 น.นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า พร้อมด้วย นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ นายกกิ่งกาชาดอำเภอฟากท่า/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ณ วัดบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์​ โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์​เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม

โ​ด​ยมีวัตถุประสงค์เพื่อ​ นำงานบริการทุกประเภทที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกของ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอื่น ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชนไปให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่/ชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก…

ข้อมูล​ -​ รัชนีกร​ คำสุวรรณ​ ทีมข่าวเฉพาะกิจ

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ – รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์