สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ อำเภอนิคมคำสร้อยจัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปเท่าองค์จริงพระนเรศวรมหาราชและพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปเท่าพระองค์จริง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อขึ้นประดิษฐาน ณ พระแท่นหน้าที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอนิคมคำสร้อย โดยขบวนแห่เคลื่อนจากบริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานิคมคำสร้อย ไป ณ พระแท่นหน้าที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนิคมคำสร้อย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อยร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก…

อภิชาติ สายชมภู,​วิเศษ ใวยวัฒน์,​ ฐิติรัตน์ ชัยสุระ : ข้อมูล/ภาพ

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์