สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – รอง.ผอ.สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายคำสร้อยนาอุดม


วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดร.ประภาส ไชยมี รองผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายคำสร้อยนาอุดม โดยมี นายวิจิตร คุณพล ผอ.โรงเรียนบ้านนาอุดม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำสร้อยนาอุดม ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วย โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาคำสร้อยนาอุดมได้กำหนดจัดการแข่งขัน ขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ซึ้งมี นายคุณาธรณ์ พลสาร เป็นผู้อำนวยการฯ

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักกีฬาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นอนาคตของชาติ ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย เพื่อให้นักเรียน ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อนำความรู้ ที่ได้จากการเรียน การสอน ในกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มาใช้ในการแข่งขัน ซึ่งในการแข่งขัน มีชนิดกีฬาทั้งหมด 5ชนิดกีฬาคือ 1. ฟุตบอลชาย 2. วอลเลย์บอล/หญิง 3.ตระกร้อชาย/หญิง 4. เปตองชายหญิง 5.กรีฑา โดยมีโรงเรียนบ้านภูแผงม้า โรงเรียนบ้านคำสร้อย โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ โรงเรียนบ้านโนนเกษม โรงเรียนบ้านด่านมน โรงเรียนบ้านนาอุดม โรงเรียนบ้านขอนแก่น โรงเรียนบ้านป่าเตย โรงเรียนบ้านคำไหล โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้…

อภิชาติ สายชมภู:ข้อมูล/ภาพข่าว

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์