FIO.ภาค4ลงพื้นที่ หลังชาวฐานราก “ร้อง” กรรมการหมู่บ้าน มีพฤติกรรมเข้าข่าย ปลอมเอกสาร ของบประชารัฐ 5 แสนบาท

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหาร องค์การสืบสวนการทุจริต ที่พึ่งสุดท้ายของชาวฐานราก ได้รับรายงานการลงพื้นที่ ของ FIO ภาค 4 นำโดย อ.สายศิลป์ ผาสุข ประธานคณะทำงาน ด้านกองทุนหมู่บ้าน FIO และประธานภาค 4 ร่วมด้วยคณะกรรมการภาค 4 ผอ.จังหวัดในภาค 4

⠀⠀⠀ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หลังได้รับร้องทุกข์จากชาวฐานราก สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ว่ากรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีพฤติกรรมเข้าข่ายทำปลอมลายมือชื่อ และใช้เอกสารปลอมแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อของบประมาณ ประชารัฐ 500,000 บาท หลังร้องศูนย์ดำรงธรรม แต่ ฟาว!!!

⠀⠀⠀จึงต้องพึ่งองค์การสืบสวนการทุจริต เป็นที่พึ่งสุดท้าย เบื้องต้นงานนี้นอกจากกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้ว อาจจะมีความผิดถึงข้าราชการในอำเภอด้วย

⠀⠀⠀ด๊อกเตอร์บ้านนอก ดร.ก้องภพ วังสุนทร ที่พึ่งสุดท้ายชาวฐานราก กล่าวว่า “พวกเราชาวฐานราก จะต้องได้ความยุติธรรมกลับคืนมา คนทุจริตจะต้องรับโทษตามกฎหมาย ไม่มีใครใหญ่เหนือกฎหมายแม้แต่ข้าราชการที่รู้เห็นด้วย”

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

สำนักข่าว FIO NEWS รายงาน