สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ -​ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ระดมส่งน้ำให้กับชาวบ้านหลายชุมชน หลังมีการซ่อมท่อส่งน้ำการประปาในเขตเทศบาล

⠀⠀⠀วันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคมุกดาหาร ได้ทำการซ่อมท่อประปา จึงเป็นเหตุทำให้หยุดการจ่ายน้ำประปาแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนที่ ชุมชนคำหอย ชุมชนคำสายทอง ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย ชุมชนศรีปทุม ชุมชนหินเรือ ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนเขามโนรมย์ ได้รับความเดือดร้อน ประชาชนได้ร้องขอความช่วยเหลือมาที่สายด่วนดับเพลิง199เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันฯจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชา และมีคำสั่งจากท่านสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้สั่งการให้นายอดุล ศิริมันต์ ประสานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอรับน้ำประปาไปบริการแจกจ่ายแก่ประชาชน ตามชุมชนดังกล่าว ฝ่ายป้องกันฯรับน้ำประปาแจกจ่ายพี่น้องประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน22เที่ยวแยกเป็นดังนี้

  1. นำรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดจุน้ำ10,000ลิตรส่งให้แก่ประชาชนจำนวน12เที่ยว
  2. นำรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดจุน้ำ12,000ลิตรแก่ประชาชนจำนวน10เที่ยว
    -นำรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดจุน้ำ12,000ลิตรส่งน้ำประปา ให้แก่เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร จำนวน5เที่ยว

⠀⠀⠀และวันที่ 22 ม.ค. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยฝ่ายป้องกันฯสนับสนุนการประปามุกดาหาร ในการให้บริการส่งน้ำประชาชน เนื่องจากการซ่อมท่อส่งน้ำของการประปามุกดาหาร ทำให้น้ำหยุดไหลหลายชุมชนดังนี้

  1. จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลข5ขนาดจุน้ำ10,000ลิตร ส่งน้ำบ้านเรือนประชาชน ชุมชนคำหอย/ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย จำนวน1เที่ยว/ส่งชุมชนหินเรือ1เที่ยวรวม2เที่ยว
  2. รถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลข6 ขนาดจุน้ำ10,000ลิตร ส่งน้ำชุมชนคำภูเงินจำนวน2เที่ยว/ชุมชนศรีบุญเรือง3เที่ยว/ชุมชนคำหอย1เที่ยวรวม6เที่ยว
  3. รถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลข7ขนาดจุน้ำ12,000ลิตร ส่งที่เรือนจำมุกดาหารจำนวน3เที่ยว/ส่งชุมชนคำหอย1เที่ยวรวม4เที่ยว
  4. รถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลข8 ขนาดจุน้ำ12,00ลิตร ส่งน้ำชุมชนศรีปทุม1เที่ยว/ชุมชนศรีบุญเรือง1เที่ยว/ชุมชนคำหอย ชุมชนแก่นสิลานาลมโชยจำนวน3เที่ยวรวมทั้งหมด5เที่ยว
  5. รถยนต์กู้ภัย(เบอร์9)ขนาดจุน้ำ2,000ลิตร ส่งชุมชนคำหอย4เที่ยว/ชุมชนหินเรือ1เที่ยวรวม5เที่ยว

รวมยอดส่งรถให้บริการประชาชนในวันที่22ม.ค.64เป็นจำนวนทั้งสิ้น22เที่ยว…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน