สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – พระอาจารย์คุณวุฒิ วัดศรีวิชัยบ้านบะ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พระอาจารย์คุณวุฒิ สุวัณโณ(คุณวุฒิ คำนนท์) วัดศรีวิชัยบ้านบะ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร พร้อมญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกกแดงและเด็กพิการ จำนวน 70 คน โดยมีนายสุระชัย รูปเรี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดงและนางสมพร อุคำ ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกกแดง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

 

ฐิติรัตน์ ชัยสุระ รอง ผอ.เบาะแสนิวส์ – ภาพ

วิเศษณ์ ใวยวัฒน์ รอง ผอ.เบาะแสนิวส์ – ข่าว

บุณย์ฉาย ประธรรมสาร รอง ผอ.เบาะแสนิวส์ – มนัสนันท์ โพธิรักษา รอง ผอ.เบาะแสตระเวนข่าว – ประสาน

อภิชาติ สายชมภู ผอ.เบาะแสนิวส์ – รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์