สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – หอแก้วมุกดาหาร เตรียมจัดงานครบรอบ 24 ปี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มุกดาหารเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหาร ครบรอบ 24 ปี โดยบูรณาการหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากลภายใต้แนวคิด “ถนนสนุกสีสัน วัฒนธรรมมุกดาหาร” sanuk is colorful culture in mukdahan ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหอแก้วมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

           นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า อบจ.มุกดาหาร ขอเชิญเที่ยวงานครบรอบ 24 ปี หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2562 ภายในงานมีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม จำหน่ายสินค้า OTOP การสาธิตการทำขนมไทยโบราณ และอาหารพื้นถิ่นหลากหลายภายในงาน ตลอดจนเปิดถนนสายวัฒนธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร และ ททท.

          โดยพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 160.00 น. โดยจะมีการฟ้อนรำและการแสดงร่วมสมัยของนางรำกว่า 4,000 คน กิจกรรมในงานประกอบด้วย โซนกิจกรรมที่ 1 ศิลปะ-วัฒนธรรม-ทำมือ มีการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกทำมือ วาดรูป แปรรูปขยะ ศิลปินเปิดหมวก โซนกิจกรรมที่ 2 อาหารถิ่น-ขนมโบราณมุกดาหาร จัดพาแลง จำหน่ายหมูหัน โคขุนหนองสูง ปลาน้ำโขง วัตถุดิบตามฤดูกาล โซนกิจกรรมที่ 3 ลานดนตรี-วัฒนธรรมมุกดาหาร เป็นการแสดงอินโดจีน/ CLMVT นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวริมโขง จุดบริการข้อมูลการท่องเที่ยว และความปลอดภัย โซนกิจกรรมที่ 4 พิพิธภัณฑ์-วัฒนธรรมมุกดาหาร เป็นการแสดงแปดชนเผ่า วิถีชีวิต ตำนานเมืองมุกดาหาร ประกวดพานบายศรี การทำอาหาร การอ่านสรภัญญะ การแสดงกองยาว กองตุ้ม

            ปัจจุบันหอแก้วมุกดาหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหาร เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ค่าธรรมเนียมขึ้นชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท กรณียกเว้นค่าธรรมเนียมพระภิกษุสงฆ์ คนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมหอแก้วมุกดาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

 

ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร – ข้อมูล

บุณย์ฉาย ประธรรมสาร รอง ผอ.เบาะแสนิวส์ – มนัสนันท์ โพธิรักษา รอง ผอ.เบาะแสตระเวนข่าว – ฐิติรัตน์ ชัยสุระ รอง ผอ.เบาะแสนิวส์ – วิเศษณ์ ใวยวัฒน์ รอง ผอ.เบาะแสนิวส์ /ประสาน

อภิชาติ สายชมภู ผอ.เบาะแสนิวส์ – รายงาน

 

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์