สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ศุลกากรมุกดาหารแถลงข่าวจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากรรวม14คดีมูลค่า2,264 ล้านบาท

    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 นายสมยศ กันแตง นายด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินการของด่านศุลกากรมุกดาหาร ตามนโยบายปราบปรามสินค้าลักลอบหนีศุลกากร หลีกเลี่ยงอากร เพื่อปกป้องสังคมและสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และการจัดเก็บภาษีอากร โดยให้ศุลกากรในพื้นที่เข้มงวดกวดขันในการสืบสวนปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เลียนแบบเครื่องหมายการค้า และของต้องห้าม กำจัดในการนำเข้า

          นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคม 2562 ด่านศุลกากรมุกดาหารได้ร่วมฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ได้ทำการจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากรรวม 14 คดี มูลค่าของกลางรวม 2,264 ล้านบาท ได้แก่ สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้า สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จำพวก เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง แว่นตา กระเป๋า และสินค้าการเกษตรประเภทกระเทียม

          ในรอบปีงบประมาณปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน กว่า 10 เดือนด่านศุลกากรมุกดาหารได้ร่วมกับฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรที่ 2 ได้ทำการจับกุมกรณีความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 108 คดี มูลค่าของกลางรวมเป็นเงิน 31,470,515 บาท โดยแยกเป็นคดีลักลอบหนีศุลกากรจำนวน 47 คดี และคดีหลีกเลี่ยงอากร หลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัดและอื่นๆ จำนวน 61 ราย สำหรับมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก ที่ผ่านศุลกากรมุกดาหารห้วงเดือนตุลาคม 2561-มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมามีมูลค่าการค้ารวม 164,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.58 เมื่อเทียบกันในช่วงเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมา โดยเป็นมูลค่าการนำเข้า 77,339 ล้านบาท และมูลค่าการส่งออก 86,891 ล้านบาท…

 

ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร – ข้อมูล

ทีมข่าวเบาะแสนิวส์นิคมคำสร้อย– ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์