สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการ“101อาชีพ”เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการจัดกิจกรรดังนี้ 1.กิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา” การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

      

           เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานที่สาธารณประโยชน์ หรือพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่จังหวัด โดยมีนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยการแต่งกายในชุดจิตอาสา ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 300 คน ณ แหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 2.กิจกรรม โครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลักสูตรพัฒนาทักษะ 101 อาชีพ สาขาช่างแต่งผมสุภาพบุรุษ เพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีประชาชนผู้ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะ จำนวน 20 คน และ 3.กิจกรรมจิตอาสาบริการตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย…      

อภิชาติ สายชมภู – ภาพ/ข่าว

ทีมข่าวเบาะแสนิวส์นิคมคำสร้อย– ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – รายงาน

 

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์