สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – อบจ.มุกดาหาร พร้อมชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายบุญทัน มงคลสุภา นายจอมสี ศิริกาล สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ/พนักงาน ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณห้วยเสี้ยว บ้านพังคอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรในฤดูฝน 

          นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณห้วยเสี้ยว บ้านพังคอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงได้ทำหนังสือเพื่อขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารให้การช่วยเหลือ สนับสนุนในการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้เห็นความสำคัญในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ร่วมกับประชาชนและนักเรียนร่วมแรงร่วมใจกันในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขึ้น เพื่อลดความรุนแรงของน้ำในฤดูน้ำหลากและกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ฝืนป่า พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เด็กและเยาวชนเกิดความรักสามัคคี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแล เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสายน้ำ และเป็นการส่งเสริม ปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญในการคืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป…

ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร /ภาพ-ข่าว

อภิชาติ สายชมภู -ประสาน

 

ธนะสิทธิ์ (เบิร์ด) ผอ.สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ ผอ.เบาะแสนิวส์/ ผอ.เบาะแสตระเวนข่าว/ ผอ.นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/ หน.ข่าวภาคอีสานSSK.NEW TV./ COPTHAI TV. – รายงาน

 

พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์/พล.ต.ต.สมชัย ศรีภิญโญ/พ.อ.พิมุข คล้ายพยัฆ/พ.ต.อ.พาชื่น ภาณุพินทุ/พ.ต.อ.พงศกรณ์ ชูเวช – ที่ปรึกษา

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์