สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – “นายกเล็กเมืองมุกดาหาร”เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานในสังกัด

          เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 62 เวลา 09.30 น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

           จากนั้น นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ในฐานะ ผอ.ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ให้นโยบาย กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ที่เข้าร่วมรับการอบรมในวันนี้  ให้ทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนต้องปฎิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีกับพี่น้องประชาชน และคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องสวมใส่หมวกนิรภัย 100% ทั้งคนขับและคนซ้อนด้วย

           พร้อมกันนี้ ยังได้มอบหมวกนิรภัย เด็กจำนวน 15 ใบ ซึ่ง ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้รับความอนุเคราะห์ หมวกนิรภัย มาจากคุณโอดี้นิวส์ มอบให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อนำไปให้ลูกหลานได้สวมใส่เมื่อต่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ต่อไป

          ทั้งนี้ พระอธิการพัชรินทร์ ภทรเมธี เจ้าอาวาสวัดสว่างชมภู /เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ได้เมตตานุเคราะห์มอบหมวกนิรภัย เด็ก ที่ ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับอนุเคราะห์มาจากคุณโอดี้นิวส์ จำนวน 14 ใบ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  และได้เทศให้คำแนะนำ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับ ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ด้วย…

 

อภิชาติ สายชมภู -ประสาน

 

ธนะสิทธิ์ (เบิร์ด) ผอ.สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/ ผอ.เบาะแสนิวส์/ ผอ.เบาะแสตระเวนข่าว/ ผอ.นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก/ หน.ข่าวภาคอีสานSSK.NEW TV./ COPTHAI TV. – รายงาน

พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์/พล.ต.ต.สมชัย ศรีภิญโญ/พ.อ.พิมุข คล้ายพยัฆ/พ.ต.อ.พาชื่น ภาณุพินทุ/พ.ต.อ.พงศกรณ์ ชูเวช – ที่ปรึกษา

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์