FIO เชียงราย บุกการไฟฟ้าช่วยชาวบ้านหลังเดือดร้อนมานาน 3 ปี

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธาน FIO องค์การสืบสวนการทุจริต ได้รับรายงาน จาก น.ส .รติรส ไกลศรี ผู้อำนวยการ FIO จังหวัดเชียงราย และท่าน กานต์ จันทิมา ผู้อำนวยการศูนย์ข่าว FIO ภาคเหนือ ว่าชาวบ้านในอำเภอแม่จันได้ร้องเรียนมาขอความช่วยเหลือ

⠀⠀⠀เนื่องจากมีต้นไผ่ขนาดใหญ่ปกคลุมสายไฟฟ้าในหมู่บ้านมานาน 3 ปี ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน เคยร้องเรียนไปยังการไฟฟ้า และ อบต. ถึง 3 ครั้ง ผลคือ บอกให้ชาวบ้านตัดเอง!!!

⠀⠀⠀ชาวบ้านต่างหวาดกลัวอันตรายจึงได้มาร้องเรียนกับ FIO เพื่อขอความช่วยเหลือ

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก” จึงได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการ FIO จังหวัดเชียงราย และ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าว FIO ภาตเหนือ ไปยื่นหนังสือต่อการไฟฟ้าอำเภอแม่จัน เพื่อให้รีบมาดำเนินการตัดต้นไผ่ดังกล่าว…”ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งชาวฐานราก” กล่าว…

กานต์ จันทิมา และรติรส ไกลศรี
: นักข่าวเฉพาะกิจ FIO ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว FIO รายง